Urząd Miasta Świdnik Tag Archive

Port rozwija skrzydła

Minął miesiąc od historycznego dnia otwarcia portu lotniczego w Świdniku. Jak radzi sobie po trzydziestu dniach działania? Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku...

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie OW  Nr  112/2012 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 28.12.2012 roku   W sprawie przyznania dotacji w 2013 roku z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania:...

Ogłoszenie

Komisja Konkursowa – powołana Zarządzeniem Nr OW 109/2012 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 20.12.2012 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art.25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362), art. 13 w związku z art. 11...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Ogłoszenie

Informacja o wyniku konsultacji społecznych uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami...

Przeciwgrypowe ABC

Przed nami coraz chłodniejsze dni. W okresie jesienno-zimowym wzrasta gwałtownie ryzyko zachorowań na grypę. Już teraz warto pomyśleć o profi laktyce zdrowotnej, zanim...

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert....

Felietony Joanny Pąk

Mieszkanka Świdnika, absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od urodzenia jest osobą niepełnosprawną, choruje na porażenie mózgowe. Mimo dużych...

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert....

Program współpracy

Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu...

Pojadą po raz czwarty

Odbywający się co miesiąc przejazd rowerzystów powoli staje się tradycją naszego miasta. Już dziś kolejna “Masa Krytyczna”. – W ostatniej akcji...

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.  Na...

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert....

Uważaj podczas grzybobrania

Sezon grzybowy w pełni. Na targowisku miejskim coraz więcej smacznych kurek, koźlarzy i borowików. Pamiętajmy jednak, w przypadku ich kupna, dla własnego bezpieczeństwa...

Stypednia naukowe za rok 2011/2012

W Dzienniku Urzędowym Woj. Lub. z dnia 11.06.2012r. poz.1848 została opublikowana Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Miasta Świdnik z dnia 29.04.2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr...

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert....