Urząd Miasta Świdnik Tag Archive

Uważaj podczas grzybobrania

Sezon grzybowy w pełni. Na targowisku miejskim coraz więcej smacznych kurek, koźlarzy i borowików. Pamiętajmy jednak, w przypadku ich kupna, dla własnego bezpieczeństwa...

Stypednia naukowe za rok 2011/2012

W Dzienniku Urzędowym Woj. Lub. z dnia 11.06.2012r. poz.1848 została opublikowana Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Miasta Świdnik z dnia 29.04.2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr...

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert....

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 7 im. Marii Kownackiej przy ul. Hryniewicza 7 w Świdniku I. Do konkursu może przystąpić...

System zarządzania jakością

System Zarządzania Jakością w UM Świdnik Początki Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w Urzędzie to rok 2002. Chcieliśmy przenieść sprawdzone rozwiązania ze sfery...

Świdniczanie ocenią urząd

Zachęcam do udziału w ankiecie – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. Pomoże nam w doskonaleniu organizacji pracy, a petentom uprości załatwianie spraw, z którymi...

Konkurs ofert

Burmistrz Miasta Świdnik otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012...

Konkurs ofert

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz...

Będzie taniej i szybciej

Budynek Urzędu Miasta jest dzisiaj najbrzydszym obiektem centrum Świdnika. W środku prezentuje się nie lepiej. Popękane ściany, coraz większa ciasnota utrudniająca pracę...

Wyniki konkursu

Przyznania dotacji w 2012 roku z zakresu ochrony zdrowia na realizację zadania: Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia...

Wyniki konkursu

Przyznanie dotacji w 2012 roku z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, w wyniku...

Konkurs ofert (aktualizacja z dn. 29.12.2011r.)

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

Konkurs ofert

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku.   Rodzaj...

Konkurs ofert

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2012 roku. Rodzaj...

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert....

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu...

Zmiana siedziby

Urząd Miasta Świdnik informuje, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dniem 1 października 2011r. zmienia swoja siedzibę. Nowy adres LAWP to: ul....

Urząd zdał egzamin

Świdniczanie ocenili działanie Urzędu Miasta. Badanie ankietowe przeprowadzono od początku maja do końca lipca 2011 roku. Jego celem było zbadanie stopnia zadowolenia...

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert....

Nowe zasady przyznawania stypendiów, nagród oraz wyróżnień Burmistrza Świdnika za osiągnięcia sportowe

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych informuje, iż od dnia 18. czerwca 2011r. obowiązują nowe zasady przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie...