Urząd Miasta Świdnik Tag Archive

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik na podstawie art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U z 2013r., poz.182 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r....

Ogłoszenia

Burmistrz Miasta Świdnik Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert Przewodniczący komisji konkursowej powołanej zgodnie z Zarządzeniem OW 105/2013 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 19.12.2013 r. w sprawie...

Ogłoszenie

Komisja Konkursowa – powołana Zarządzeniem Nr OW 103/2013 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 18.12.2013 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację...

50 lat razem

We wtorek, 17 grudnia burmistrz Waldemar Jakson wręczył pięciu parom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Odznaczenia otrzymali: Maria i Zbigniew Choma, Daniela...

Ogłoszenie

Urząd Miasta Świdnik, informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie dodatku energetycznego – nowego świadczenia wprowadzonego ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej na...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku –...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,...

Ogłoszenie

Zawiadamiamy że w roku 2013 zostały zakończeni prace polegające na usuwaniu azbestu. Środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzą z dotacji Nr 146/2013/D/OZ...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,...

Przeprowadzki nie będzie

Po dwóch nierozstrzygniętych przetargach władze miasta odłożyły plany dotyczące adaptacji dawnego budynku Gimnazjum nr 2 na nową siedzibę urzędu. To radni nowej kadencji...

Ogłoszenie

“Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr...

Zespół Szkół nr 2 odmłodniał

Właśnie zakończyły się prace docieplające budynek. Na ukończeniu jest montaż windy dla niepełnosprawnych uczniów. – Mamy nadzieję, że jeszcze przed wakacjami...

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 28 marca 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów...

Komputery dla świdniczan

Informujemy, że w dniach 2 – 22 kwietnia 2013 r. przeprowadzony zostanie nabór uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola nr 4 w Świdniku, ul. L. Kruczkowskiego 1 w Świdniku oraz Zespołu Szkół...

Niebo usłane rakietami

Gdyby zastąpić w tytule jedno słowo innym, „rakiety” – „gwiazdami”, powstałoby zdanie o tyle prozaiczne co romantyczne. Ale rzeczywistość nie zawiera w sobie...