tablety Tag Archive

Rozbudowa za miliony

Powiat świdnicki otrzy­mał ponad 4 mln zł na rozbudowę Specjal­nego Ośrodka Szkol­no-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewi­cza. Dofinansowanie pochodzi z Rządowe­go...

Tablet graficzny niezbędnym sprzętem dla każdego

Podążając za trendami XXI w., każdy artysta, a już szczególnie utrzymujący się ze swojego talentu, musi digitalizować dzieła. Do tego właśnie służy tablet graficzny,...