rpo Tag Archive

Informacja o naborze do Działania 3.5 Bon na doradztwo

Po raz pierwszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o...

Zapraszają przedsiębiorców

Działanie 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 W ramach Działania 1.2 Badania celowe o dofinansowanie mogą starać...

Dofinansują przedsiebiorców

 Działanie 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 W ramach Działania 1.2 Badania celowe o dofinansowanie mogą...

Rekrutacja do projektu

Gmina Miejska Świdnik realizuje projekt partnerski z Fundacją PAN pn. „NOWE PERSPEKTYWY DLA SENIORÓW Z TERENU POWIATU ŚWIDNICKIEGO” w ramach Regionalnego Programu...

Termin przedłużony

Gmina Miejska Świdnik informuje, iż złożony w czerwcu 2012 r. roku zbiorczy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego instalacji kolektorów słonecznych pn....

Zmień język »