ogłoszenie Tag Archive

Ogłoszenie

Dotyczy: doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2021 Od dnia 19.02.2021 r. wyznaczeni...

Ogłoszenie

Dotyczy: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,...

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Dotyczy: wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego. Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na...

Wyniki otwartego konkursu

Dotyczy: wyników otwartego konkursu na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego. Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego...

Wykaz ofert

Dotyczy: wykazu ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Wykaz ofert, które...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dotyczy: naboru na wolne stanowisko urzędnicze Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych....

Zaproszenie

Dotyczy: udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,...

Ogłoszenie

Dotyczy: Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami...

Ogłoszenie

Dotyczy: Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.08.2020 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego z zakresu pomocy...

Ogłoszenie

Dotyczy: rozpoczęcia konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty...

Ogłoszenie

Dotyczy: zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Burmistrz Miasta Świdnik  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty...

Zamontuj kolektor słoneczny

Trwa nabór uzupełniający na montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Będzie on prowadzony do momentu montażu zakładanej w projekcie liczby...

Ogłoszenie

Dotyczy: zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art....

Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Dotyczy: pozyskania środków na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji...

Od fotowoltaiki do pomp ciepła

Od kwietnia w naszym mieście trwa montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. W najbliższych tygodniach w wielu domach dodatkowo pojawią się instalacje...

Ogłoszenie

Dotyczy: zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art....