ogłoszenie Tag Archive

Ogłoszenie

      Burmistrz Miasta Świdnik informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na...