ogłoszenie Tag Archive

Wyniki konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami...

Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w partnerstwie z Gminą Miejską Świdnik oraz Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych – Społecznik zaprasza do udziału w...

Ogłoszenie wyniku konkursu

Dotyczy: cyklu koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Świdniku. Burmistrz Miasta Świdnika, działając w oparciu o dokumentację konkursową przygotowaną i...

Wykaz ofert

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego,...

Ogłoszenie

W sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki,...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty...

Uwaga mieszkańcy

Ważna informacja dla osób, które planowały wybrać się w piątek do Urzędu Miasta. 4 czerwca instytucja będzie nieczynna....

Zarządzenie

Zarządzenie OW Nr 100/2021 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3...

Ogłoszenie

Dotyczy: Sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej 3. Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9,...

Ogłoszenie

Dotyczy: Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019...

Ogłoszenie o konkursie

Dotyczy: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku Zarządzenie OW Nr 94/2021 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 18 maja 2021...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania –...

Ogłoszenie

Dotyczy: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych o...

Ogłoszenie

Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a...

Zamiast repliki broni, dostał zdjęcie

„Wyjątkową” przesyłkę otrzymał świdniczanin, który zamówił na portalu ogłoszeniowym replikę broni za blisko 500 zł. Zamiast przedmiotu, za który zapłacił,...

Ogłoszenie

Gmina Miejska Świdnik pod koniec 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie...

Ogłoszenie o sprzedaży działek PZL-Świdnik

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży działek należących do spółki Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S. A. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego...

Do 31 marca można składać wnioski o dopłaty do czynszów

Osoby, które wynajmują mieszkanie przynajmniej od 14 marca 2020 roku, mają o min. 25% niższy dochód niż ten, który osiągnęły w 2019 roku oraz nie otrzymały wcześniej...

Ogłoszenie

Dotyczy: wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na...

Zmień język »
Skip to content