ogłoszenie burmistrza Tag Archive

Ogłoszenie

Dotyczy: zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art....

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty...

Zarządzenie

Zarządzenie OW Nr 100/2021 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3...

Ogłoszenie

Dotyczy: Sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej 3. Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9,...

Ogłoszenie

Dotyczy: Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019...

Ogłoszenie o konkursie

Dotyczy: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku Zarządzenie OW Nr 94/2021 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 18 maja 2021...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania –...

Ogłoszenie

Dotyczy: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych o...

Ogłoszenie

Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a...

Ogłoszenie

Dotyczy: wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na...

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu „Mieszkanie Plus w Świdniku”

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr XXVI/328/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia...

Ogłoszenie

Dotyczy: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli...

Ogłoszenie

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,...

Ogłoszenie

Dotyczy: rozpoczęcia konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty...

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami...

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świdnik

W załączniku publikujemy obwieszczenie Burmistrza Miasta Świdnik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3...

Ogłoszenie

„Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r....

Zmień język »