ogłoszenia Tag Archive

W sieci kupisz i sprzedasz to, co zechcesz

Zakupy to integralny element naszego życia. Z reguły stale czegoś potrzebujemy i w tym celu jeszcze do niedawna udawaliśmy się do pobliskich sklepów. Dziś jesteśmy w...

Zamiast nekrologów, wieszają ogłoszenia

Miały służyć jako miejsce, gdzie mieszkańcy mogliby in­formować o śmierci bliskich. Zamiast nekrologów, na ta­blicach zlokalizowanych w kil­ku miejscach na terenie...

Ogłoszenie

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zaprasza do aktywnego składania ofert do konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw...

Ogłoszenie

Dotyczy: konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania...

Ogłoszenie

Dotyczy: zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art....

Zapraszamy na konsultacje

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają wszystkie gminy regionu. Celem tego...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu   na wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy...

Ogłoszenie

Gmina Miejska Świdnik zamieszcza wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs na wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji pozarządowych oraz podmiotów...

Ogłoszenie

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. W załączeniu...

Ogłoszenia

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. W załączeniu...

Ogłoszenie

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. W załączeniu...

Ogłoszenie o konkursach

Burmistrz Miasta Świdnik dnia 26 marca 2014 r. ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Świdniku, ul. Okulickiego...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3...

Ogłoszenie

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza II nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza” realizowanym w ramach...

Ogłoszenie

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego Urząd Miasta Świdnik informuje, iż na mocy Uchwały nr XXVIII/249/2013 Rady Miasta Świdnik z dnia 10...

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i...

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Wyniki konkursu...

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług...

Czyje te słupy?

Do naszej redakcji zadzwoniła mieszkanka Świdnika, która była zdenerwowana tym, że ktoś ciągle zrywa jej ogłoszenia ze słupów ogłoszeniowych. – Jak często są...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku...