Narodowy Spis Spowszechny Tag Archive

Badanie kontrolne w Spisie Powszechnym

Do 24 listopada Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Celem działania jest oszacowanie...

Spisz się w bibliotece

Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Osoby, które jeszcze nie spełniły tego obowiązku, mogą skorzystać z nowego punktu spisowego, dostępnego...