konsultacje Tag Archive

Ruszają konsultacje społeczne

Dziś roz­poczynają się kon­sultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia ob­szarów zdegradowa­nych i wymagających rewitalizacji, leżących na terenie...

Konsultacje programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu...

Konsultant zaprasza na dyżur

Ważna wiadomość dla mieszkańców chcących skorzystać z funduszy Unii Europejskiej. W ostatnią środę miesiąca będzie można skorzystać z bezpłatnych porad, w ramach...

Konsultacje projektu

Dotyczy: konsultacji projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla...

Startują konsultacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM

1 kwietnia rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące wizji współpracy w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Opinie i pomysły...

Skonsultuj projekt

Do 15 lutego potrwa pierwszy etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, który Przygotowuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Swoje uwagi...

Ul. Witosa w konsultacjach

Można napisać komentarz, wysłać maila albo przyjść do Urzędu Miasta i zgłosić swoje uwagi. Przedstawiciele ratusza właśnie przedstawili wstępną koncepcję przebudowy...

Zapraszamy na konsultacje

Urząd Miasta Świdnik zaprasza na dyżur konsultanta, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Odbędzie się on w czwartek, 15 listopada, w godz....

Jak węzeł gordyjski

Wre dyskusja między kierowcami narzekającymi na ciasnotę ul. Słowackiego a pozostałymi mieszkańcami osiedla, których problemy zmotoryzowanych nie obchodzą. Pierwsi chcą...

Zapraszają na spotkanie

Na najbliższą środę zaplanowano dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie, w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów...

Zapraszają na konsultacje

W piątek, 24 lutego odbędzie się cykl przedsięwzięć konsultacyjnych odnoszących się do proponowanych projektów rewitalizacyjnych, w ramach opracowania „Programu...

Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2014 – 2020

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego cyklicznie odwiedzają wszystkie gminy regionu....

Zapraszamy na konsultacje

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają wszystkie gminy regionu. Celem tego...

Zapraszamy na konsultacje

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają wszystkie gminy regionu. Celem tego...

Zapraszamy na konsultacje

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają wszystkie gminy regionu. Celem tego...

Zapraszamy na konsultacje

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają wszystkie gminy regionu. Celem tego...

Zapraszamy na konsultacje

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają wszystkie gminy regionu. Celem tego...

Zapraszamy na konsultacje

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają wszystkie gminy regionu. Celem tego...

Czas na zmiany

Warsztaty psychologiczne, wykłady dietetyków, pokazy mody, konsultacje z wizażystkami, stylistkami, a dla chętnych pań – metamorfoza. To wszystko czeka na mieszkanki...

Konsultacje (harmonogram)

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają wszystkie gminy regionu. Celem tego...