Budżet Obywatelski Tag Archive

Pomogą z wnioskami

W ramach I edycji budżetu obywatelskiego, mieszkańcy Świdnika otrzymają do rozdysponowania milion złotych. 15 lipca mija termin zgłaszania swoich wniosków, których...

Zgłoś pomysł na milion

15 lipca mija termin zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2016. W ogólnym budżecie miasta wydzielony zostanie 1 milion złotych na realizację projektów...

Nasze pieniądze…

…w naszych rękach. Budżet obywatelski to ważny element demokracji bezpośredniej na szczeblu samorządowym. Nazywamy nim część pieniędzy budżetu miasta, o której...

Budżet Obywatelski

V EDYCJA  IV EDYCJA <<< Wyniki głosowania >>> Opisy wszystkich projektów Lista projektów niezakwalifikowanych do głosowania Sprawozdanie z realizacji...

Jak wydać wspólne pieniądze?

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o wydatkowaniu części gminnych pieniędzy. Podstawowym celem jest włączenie...

Warta skórka wyprawki?

Budżet partycypacyjny, zwany też obywatelskim, to według definicji, demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec decyduje o tym, w jaki...