Szkolenia i bony dla bezrobotnych

Autor: |

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania z indywidualnych szkoleń oraz bonów szkoleniowych.  Nabór wniosków odbywa się w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (V)”.

– Skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP w Świdniku jako bezrobotne, należące do tzw. kategorii NEET, tzn. niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym oraz niekorzystające ze szkoleń ze środków publicznych w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie – wyjaśnia Włodzimierz Radek, dyrektor świdnickiego PUP.

W pierwszej kolejności pod uwagę będą brane osoby długotrwale bezrobotne (w wieku 15-24 lat bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy lub w wieku 25-29 lat bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym).

Przykładowe kursy, które mogą być zrealizowane jeszcze w tym roku to: spawanie – róże metody, operator maszyn ciężkich, koparko-ładowarka (klasa III), dekarz, cieśla, technolog robót wykończeniowych, fryzjer z egzaminem czeladniczym, kucharz, cukiernik (w zależności od sytuacji epidemicznej), operator obrabiarek numerycznych. W ramach bonów szkoleniowych lub szkoleń indywidualnych można odbyć również kurs na prawo jazdy kategorii C, C+E, D.

– Organizacja szkoleń zależeć będzie od ich dostępności. Wszystkie kończyć się będą egzaminami zewnętrznymi, potwierdzającymi nabycie kwalifikacji. Nie wykluczamy innych kursów, najlepiej skonsultować swoje potrzeby ze specjalistami ds. rozwoju zawodowego – dodaje W. Radek.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 81 461 35 15, 733 900 845  i 733 900 887 (kierownik działu szkoleń) lub w pokoju nr 15, III piętro w PUP. Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.swidnik.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania.

Europejskie Dni Pracodawców

W ramach Europejskich Dni Pracodawców  2020 PUP przygotował indywidualne konsultacje dla pracodawców z terenu powiatu świdnickiego. Można z nich skorzystać jeszcze do piątku i zapoznać się z informacjami na temat usług i instrumentów rynku pracy, programów i projektów realizowanych przez instytucje rynku pracy, a także zasad ubiegania się o środki na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie zaplanowane działania będą miały charakter konsultacyjny – zindywidualizowany. Kontakt w sprawie konsultacji telefonicznie lub drogą elektroniczną. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej PUP.

aw

Last modified: 10 listopada 2020