Szansa dla bezrobotnych

Autor: |

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał ponad 6 mln zł, które przeznaczy na walkę z bezrobociem. W najbliższym czasie ze szkoleń, staży, różnego rodzaju dotacji będzie mogło skorzystać kilkuset mieszkańców naszego powiatu, zarejestrowanych w świdnickim PUP.

– Znaczna część kwoty, bo ponad 4,5 mln zł, pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i przeznaczona jest na realizację projektu „Twój cel – nasze wsparcie – wspólny sukces” – mówi Włodzimierz Radek, dyrektor PUP w Świdniku. – Za 400 tys. zł zorganizowane będą szkolenia dla 120 osób, w zakresie: operator koparko-ładowarki, spawanie metodą tig i mag, monter ociepleń budynków, technolog robót wykończeniowych, pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją płace i kadry, sprzedawca fakturzysta z obsługą komputera i kas fiskalnych. Ponad 2 mln zł przeznaczono na trwające od 6 do 8 miesięcy staże dla 220 osób. 100 bezrobotnych uzyska dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na ten cel wygospodarowano 2 mln 100 tys. zł.

– Projekt obejmuje osoby do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne. Rekrutacja rozpoczęła się na początku lutego. Formularze i wnioski dostępne są na stronie www.pup.swidnik.ibip.pl Urząd dostał także pieniądze z funduszu pracy, przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Tutaj wprawdzie suma jest znacznie mniejsza, bo tylko 1 879 200 zł (w ubiegłym roku były ponad 3 mln zł), ale również skorzystają z niej osoby bezrobotne z powiatu świdnickiego. Szkolenia indywidualne obejmą 43 osoby, staże ponad 80, studia podyplomowe 20. Prace społeczno użyteczne przeznaczono dla 46 bezrobotnych, prace interwencyjne dla ok. 24 osób, roboty publiczne dla 20. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma 5 osób, zaś 20 pracodawców środki na doposażenie miejsc pracy. Wnioski można pobrać ze strony urzędu.

W drodze do sukcesu

Zakończył się natomiast nabór do dwóch projektów „Droga do sukcesu” oraz „Kapitalna kobieta”. W pierwszym bierze udział 50 bezrobotnych z gmin Świdnik, Piaski, Mełgiew, Trawniki. Wszyscy objęci są indywidualnym poradnictwem zawodowym, planem działania oraz szkoleniem. – Część osób odbywa już 9-miesięczny staż jako pracownicy administracyjno-biurowi oraz specjaliści ds. sprzedaży. Po tym okresie zostaną zatrudnieni na co najmniej 3 miesiące. Druga grupa czeka na szkolenie fryzjerskie oraz kurs kosmetyczny i wizażu ze stylizacją paznokci. Podpisaliśmy też umowy na prace interwencyjne.

– W tej chwili mamy jeszcze wolne miejsca dla 3 kobiet długotrwale bezrobotnych – mówi W. Radek. „Kobieta kapitalna”, projekt realizowany w partnerstwie z fundacją Polska Akademia Nauk, przewidziany jest dla 50 pań, z których 35 otrzyma dotację do 40 tys. zł. Panie mają indywidualny plan działania, uczestniczą w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości”. Po nim zostaną objęte doradztwem indywidualnym w zakresie pisania biznesplanu. Kapitalne kobiety planują działalność w zakresie, między innymi gastronomii, handlu, pielęgniarstwa, kosmetyki, sprzątania, a nawet usług detektywistycznych.

Ułatwienia dla petentów

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał z ministerstwa pracy i polityki społecznej ponad 35 tys. zł na program komputerowy, który umożliwia wymianę informacji z ośrodkami pomocy społecznej. Dzięki temu osoby bezrobotne, korzystające ze wsparcia ośrodków, nie muszą już udawać się po potrzebne zaświadczenia do urzędu pracy. Ułatwieniem dla petentów są też kioski multimedialne. Jeden z nich zainstalowano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdniku. Można w nim sprawdzić oferty pracy z województwa lubelskiego czy informacje o różnego rodzaju zasiłkach. Od niedawna bezrobotni mają również możliwość elektronicznej rejestracji, za pośrednictwem formularza, dostępnego pod adresem www.praca.gov.pl (rejestracja elektroniczna).

– To duże ułatwienie, bo elektronicznie można wypełnić część dokumentów oraz ustalić dokładny termin wizyty w urzędzie – dodaje W. Radek.

aw

Last modified: 3 września 2020