Sytuacja na rynku pracy

Autor: |

Pandemia to nie tylko strach przed chorobą i utrudnienia w różnych dziedzinach życia, ale także problemy na rynku pracy. Przestój gospodarczy spowodowany koronawirusem sprawił, że niektóre firmy upadły, inne zredukowały zatrudnienie, a co za tym idzie przybyło osób bezrobotnych. Jak wygląda sytuacja w naszym mieście?

Włodzimierz Radek, p.o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku, wyjaśnia, że liczba bezrobotnych w naszym powiecie wzrosła, ale, jak na razie, nie jest to wzrost gwałtowny. W styczniu było ich 2297, w kwietniu  2479, zaś do 27 maja przybyły jeszcze 44 osoby. Żaden z zakładów pracy, które działają w mieście i powiecie świdnickim, nie zgłosił też w PUP zamiaru zwolnień grupowych.

– W tej chwili mamy zarejestrowanych 2523 bezrobotnych. 411 z nich przysługuje zasiłek. Dla tych ze stażem pracy powyżej 20 lat przez pierwsze trzy miesiące wynosi on 1033,70 zł, przez kolejne trzy 811,70 zł. Osoby, które przepracowały od 5 do 20 lat, otrzymują najpierw 861,40 zł, później 676,40 zł. Ci ze stażem mniejszym niż 5-letni  mogą liczyć na 689,20 zł, a później na 541,20 zł – mówi Włodzimierz Radek.

Jeśli chodzi o oferty pracy, ich liczba waha się w zależności od miesiąca. W lutym było ich 96, w marcu 46, w kwietniu tylko 10, natomiast w maju 36. Najnowsze to: przedstawiciel handlowy działu windykacji, pracownik produkcji/operator maszyn, pomoc księgowego, sprzątaczka biurowa i pomoc mechanika. Szczegółowe informacje można sprawdzić na stronie www.swidnik.praca.gov.pl, w zakładce Oferty pracy w powiecie.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy oferuje również, w ramach rządowej tarczy antykryzysowej, pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID -19. Są to, między innymi, niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, refundacje części wynagrodzeń i składek ZUS.

Od 27 maja trwa trzeci już nabór wniosków o wparcie. Dokumenty można składać do 9 czerwca, w formie elektronicznej przez portal www.praca.gov.pl. Przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów nie mają takiej możliwości, mogą je dostarczyć do PUP w formie papierowej, ale po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem urzędu, pod numerami 81 461 35 16, 81 461 35 20 lub też  pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PUP.

W ramach pierwszego naboru do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło: 88 wniosków o dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne; 129 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników; 1 wniosek o dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

– Otrzymaliśmy również 1983 wnioski o jednorazową pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Nie wszyscy mają już przyznane i wypłacone te środki, ponieważ wiele dokumentów jest błędnie wypełnionych i konieczne jest ich uzupełnienie – dodaje W. Radek.

Do urzędu osobiście

Od 25 maja istnieje już możliwość osobistego załatwiania spraw w PUP, przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do urzędu, dodatkowo zaleca się używanie własnych długopisów. Jednak preferowanym sposobem kontaktu, składania wniosków lub rejestracji nadal pozostaje kontakt elektroniczny, bądź telefoniczny.

PUP czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.

aw

Last modified: 29 czerwca 2020