Święto strażaków (foto)

Autor: |

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku odbyły się dziś uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka. Z tej okazji, świdnickim mundurowym zostały przyznane wyróżnienia i awanse.

– Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, powracamy do uroczystych obchodów Dnia Strażaka. To wyjątkowy dzień z kilku powodów. Nie tylko celebrujemy święto strażaków, ale będziemy także świadkami awansów i wyróżnień strażaków tutejszej komendy – tymi słowami przywitał zgromadzonych gości st. bryg. Adam Niemczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.

Trwa jubileusz 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, objętej honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą powstania formacji były ustawy przyjęte przez Sejm RP w 1991 roku: Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej oraz Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Na mocy tych dokumentów rok później powołano do działania Państwową Straż Pożarną.

Dzisiaj działania PSP nie polegają jedynie na gaszeniu pożarów, a strażacy codziennie muszą mierzyć się z wieloma zagrożeniami.

– W ubiegłym roku pożary stanowiły około 30% wszystkich interwencji. Większość zdarzeń to tzw. miejscowe zagrożenia, związane głównie z ratownictwem medycznym, usuwaniem skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych czy akcje ratownicze związane z wypadkami – tłumaczy A. Niemczyk. – Dzisiejsze święto to okazja do podsumowań, wręczenia awansów i podziękowań za ciężką pracę.

Kilka słów do strażaków skierował także Artur Soboń, wiceminister finansów. W odczytanym liście mogliśmy usłyszeć: – Służba strażacka wymaga wielu poświęceń. Wasza chęć ratowania ludzkiego życia udowadnia jak wielką odwagę macie w sobie i jak ważny jest dla was drugi człowiek. Dziękuję za waszą niezłomność i ofiarność.

– Chciałbym podziękować wam w imieniu mieszkańców Świdnika. Jako Polak jestem bardzo dumny z polskiej straży pożarnej. Jesteście jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa w kraju i na pewno dajecie Polakom ogromną nadzieję na poczucie bezpieczeństwa – powiedział burmistrz Waldemar Jakson. – Życzę wielu awansów oraz szczęścia i sukcesów w życiu osobistym – dodał.

Obchody Dnia Strażaka były okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Podczas uroczystości zostały wyróżnione następujące osoby:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał „Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

– asp. sztab. Konradowi Wójcikowi,
– st. asp. Pawłowi Witczakowi,
– st. ogn. Zbigniewowi Kociubie.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie odznaczyło medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

medalem złotym:

– st. kpt. Przemysława Bondosa

medalem srebrnym:

– mł. ogn. Michała Kołodziejczyka

medalem brązowym:

– st. kpt. Jakuba Gęcę,
– ogn. Piotra Kamolę,
– Elżbietę Dadej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał:

stopień młodszego brygadiera:

– st. kpt. Pawłowi Dańko

stopień starszego kapitana:

– kpt. Dariuszowi Sewerynowi.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał:

stopień starszego aspiranta:

– asp. Andrzejowi Pyzowi.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie rozkazem personalnym nadał:

stopień starszego ogniomistrza:

– ogn. Pawłowi Oskrobie,
– ogn. Piotrowi Zielińskiemu

stopień ogniomistrza:

– mł. ogn. Krzysztofowi Bukowi,
– mł. ogn. Piotrowi Kamoli,
– mł. ogn. Michałowi Królowi,
– mł. ogn. Jerzemu Pawelcowi,
– mł. ogn. Sławomirowi Terleckiemu

stopień sekcyjnego:

– st. str. Annie Cholewie,
– st. str. Sebastianowi Tomaszczukowi.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przyznał wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych:

– asp. sztab. Markowi Berezie,
– sekc. Annie Cholewie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku wyróżnił nagrodami pieniężnymi za szczególne osiągnięcia w służbie:

– st. kpt. Dariusza Seweryna

– st. asp. Jacka Pawelca

– mł. asp. Piotra Szczeckiego

– st. ogn. Dariusza Wawrzyckiego

– mł. ogn. Michała Kołodziejczyka.

Po oficjalnej uroczystości odbyło się otwarcie salki edukacyjnej, przygotowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, pod nazwą „Aktywizacja społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze ochrony przeciwpożarowej”. Sala przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży oraz umożliwia zapoznanie się z możliwymi zagrożeniami w życiu codziennym oraz z możliwościami przeciwdziałania im.

« z 2 »

Last modified: 25 maja 2022

Zmień język »