Świdnik w elicie Lubelszczyzny

Autor: |

Świdnik został wyróżniony w kategorii Gmina Innowacyjna w III edycji Programu Promocji Gmin Business Excellence 2014/2015, w grupie gmina miejska do 60 000 mieszkańców.

Jego administratorem jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu – największa organizacja biznesowa w regionie, zrzeszająca ponad 270 przedsiębiorców, w tym również ze Świdnika. O to jakie znaczenie ma to wyróżnienie dla naszego miasta, zapytaliśmy burmistrza Waldemara Jaksona:

– Otrzymane wyróżnienie jest dla Świdnika swoistą rekomendacją od świata biznesu, co szczególnie mnie cieszy, bo lokalną przedsiębiorczość staramy się otaczać szczególną troską, doceniając jej rolę w rozwoju gminy. Program umożliwia identyfikację gmin innowacyjnych i przedsiębiorczych, wyróżniających się najwyższą jakością.

– Czym właściwie jest Program Promocji Gmin „Business Excellence”? W popularnych mediach nie słychać o nim zbyt wiele.

– Ma on jednak ugruntowaną pozycję wśród programów realizowanych na obszarze Polski Wschodniej, a nominowane do niego są gminy, które wyróżniają się wyjątkową przedsiębiorczością. Program od kilku lat, realizowany jest pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki RP, Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Związku Gmin Lubelszczyzny. W ramach realizacji programu wyłaniane są samorządy wywierające istotny wpływ na rozwój regionu lubelskiego. Kapituła przyznaje wyróżnienia w kategoriach: gmina przyjazna inwestorom, gmina przyjazna mieszkańcom, gmina przyjazna środowisku oraz gmina innowacyjna. Uczestnicząc w programie, przeszliśmy do drugiego etapu konkursu. Weryfikacji i oceny naszej gminy dokonała w I etapie – komisja programu, a w II etapie – kapituła programu.

W ich skład wchodzą osoby cieszące się autorytetem i uznaniem, zarówno w swoim otoczeniu, jak i w świecie biznesu. Reprezentują one organy administracji państwowej, samorząd, instytucje finansowe i fiskalne, a także środowisko biznesu i nauki. Poddając się kompleksowej, niezależnej, zewnętrznej ocenie ekspertów, znaleźliśmy się wśród uznanych samorządów województwa lubelskiego, zyskując wyróżnienie w kategorii gmina innowacyjna. Co za tym idzie, otrzymaliśmy możliwość posługiwania się marką, tytułem i znakiem Programu Promocji Gmin „Business Excellence” przez 12 miesięcy od daty wręczenia nagrody. Zyskujemy też możliwość szerokiej promocji, prezentowania naszej gminy podczas przedsięwzięć, spotkań i uroczystości organizowanych przez Lubelski Klub Biznesu. Uczestniczyć będziemy w kampanii billboardowej na terenie Lubelszczyzny, zostaniemy zaprezentowani na łamach magazynu dystrybuowanego do środowisk biznesowych, przedsiębiorców, ambasad, środowisk naukowych i samorządowych. Świdnik pojawi się w relacjach telewizyjnych, na łamach gazet patronów medialnych oraz w filmie promocyjnym. Jestem dumny, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie najlepszych gmin województwa.

jmr

Last modified: 3 września 2020