ŚWIDNIK – RÓWNYCH SZANS

Autor: |

Burmistrz Świdnika zaprasza na
KONFERENCJĘ OTWIERAJĄCĄ PROJEKT:
,,ŚWIDNIK – RÓWNYCH SZANS

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI:
27.10. 2008 (poniedzałek), godz. 11-14
sala konferencyjna Urzędu Miasta w Świdniku ul. Wyszyńskiego 15

PROGRAM KONFERENCJI:
● Otwarcie konferencji z udziałem burmistrza Świdnika

● Wystąpienia:
Karolina Kwaśniewska – pełnomocnik wojewody ds. Kobiet i Rodziny:
,,Wsparcie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych”
dr Agnieszka Lewicka – pracownik naukowy UMCS:
,,Resocjalizacja, empatia i mediacje w szkole”
Olga Gilewicz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lubinie:
,,Raport z badania skutków emigracji rodziców wobec pozostawionych w kraju nieletnich dzieci”

● Dyskusja

● Przerwa

● Wystąpienia:
Piotr Podgórski – wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny ,,Sternik”:
,,Szkoła i rodzina – wzajemne relacje w szkolnictwie zróżnicowanym”
Marcin Giza – doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS:
,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – wyrównywanie szans edukacyjnych w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

● Dyskusja

● Zakończenie konferencji

Last modified: 1 lipca 2020

Zmień język »