Świdnicka akademia wiedzy i umiejętności

Autor: |

Przez trzy semestry w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 realizowany jest projekt, którego celem jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno –wyrównawczych.

Projekt realizuje zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne, matematyczne, z języka polskiego i angielskiego. Ponadto organizowane są również zajęcia podnoszące kompetencje społeczne i obywatelskie oraz rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną, a także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających kompetencje naukowo-techniczne w dziedzinie fizyki, chemii, geografii i biologii. Dla uczniów dyslektycznych prowadzona jest terapia logopedyczna i rewalidacja indywidualna. Odbywają się również warsztaty doradztwa pedagogiczno– psychologicznego i warsztaty wyboru ścieżki kariery zawodowej tzw. Szkolne Ośrodki Kariery. Uczestnikami projektu są uczniowie świdnickich szkół podstawowych, gimnazjów i II LO. Zajęcia w ramach projektu prowadzone są nowatorskimi, autorskimi metodami, co ułatwia uczestnikom wyrównywanie braków szkolnych i umożliwia uzyskanie umiejętności pozwalających osiągać sukcesy w nauce. Każda placówka uczestnicząca w projekcie otrzyma sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik i ekran), a także materiały i pomoce dydaktyczne do każdego rodzaju zajęć. Udział w projekcie jest nieodpłatny, każdy uczestnik ma zapewnione materiały dydaktyczne, edukacyjne oraz fachową pomoc i doradztwo ze strony pedagoga lub psychologa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

https://www.swidnik.pl/files/php/news/news/pic/0610/10.jpg

Last modified: 1 lipca 2020