Świdniccy laureaci i finaliści

Autor: |

Niedawno prezentowaliśmy laureatów i finalistów kura­toryjnych konkursów przed­miotowych z klas gimnazjal­nych. Dziś przyszedł czas na ich młodszych kolegów. W świdnickich szkołach pod­stawowych jest kilkunastu.

Dwoma laureatami może pochwalić się Szkoła Podstawowa nr 5. Tytuł ten otrzymali: Wiktoria Wiącek (op. Monika Kabza) – konkurs języka angielskiego, a także Maciej Misz­kurka (op. Wioletta Koc) – konkurs historyczny. Finalistami konkur­su matematycznego zostali Julia Wrońska i Krystian Skwarczyński (op. Piotr Błądek).

 – To sukces przede wszystkim młodzieży, która uczy się znakomicie, ale także nauczycieli oraz rodziców wspierających na co dzień swoje dzieci. Gratulujemy wszystkim i cieszymy się z tych osiągnięć. Stanowią motywację dla innych uczniów, mobilizują ich do podejmo­wania podobnych wysiłków – mówił Tomasz Szydło, dyrektor SP nr 5.

Szkoła Podstawowa nr 3 ma laure­ata z konkursu języka angielskiego. Jest nim Wiktor Gnyp (op. Ilona Chechlińska-Szewczuk). Do gro­na finalistów należą: z konkursu ortograficznego Natalia Terlecka (op. Anna Iwańska-Kuśmierz) i Julia Duda (op. Anna Iwańska-Ku­śmierz), która jest także finalistką konkursu polonistycznego.

Dyrektor SP nr 3 Marek Kwieciński oraz nauczycielki są dumni ze swoich wychowanków, bo liczba laureatów ze wszystkich konkursów świadczy o stopniu trudności kuratoryjnych olimpiad.

– Tym bardziej więc należy pogratulować naszym uczniom i ich nauczycielom sukcesu. Trzeba dodać, że Wiktor uzyskał 37 na 40 punktów, co daje mu drugą lokatę w województwie – podkreśla M. Kwieciński.

W Szkole Podstawowej nr 7 wśród finalistów znaleźli się: Stanisław Nóżka (op. Marzena Kasprzak) – konkurs matematyczny, Jeremiasz Ścirka (op. Monika Lorek) – kon­kurs z języka polskiego i Paweł Bo­rowiecki (op. Katarzyna Kondra­cka) – konkurs historyczny.

Uczniowie przyznają, że konkur­sy nie należały do najłatwiejszych. Spore zaskoczenie stanowiły orto­graficzne zmagania, ponieważ za­miast tradycyjnego dyktanda, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, przygotowano zadania ze słowo­twórstwa czy odmiany wyrazów. W konkursie języka angielskiego, oprócz gramatyki i słownictwa, na­leżało wykazać się dużą wiedzą z zakresu kultury.

– Wyniki osiągnięte przez chłopców są potwierdzeniem dobrej pracy naszych nauczycie­li – mówi Grażyna Kwiecińska, zastępca dyrektora SP nr 7. – Zwłaszcza, że w tym roku wyjątkowo trudno było przecisnąć się do czołówki. Wszyscy trzej uczniowie mają szansę wypaść równie dobrze, jeśli nie lepiej, w przyszłorocznych zmaganiach.

Niezwykłą wiedzą wykazał się również Jakub Machnikowski. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 jest jedynym ze Świdnika laureatem kuratoryjnego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Do zmagań przygotował go Łukasz Czapla.

Laureaci otrzymają najwyższą rocz­ną ocenę klasyfikacyjną z przed­miotu, z którego brali udział w kon­kursie. Nie będą musieli również zdawać egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Last modified: 2 czerwca 2020

Zmień język »