Spółdzielnia szuka prezesów

Autor: |

Tydzień temu, rada nadzorcza ustaliła zasady naboru na stanowiska w zarządzie SM w Świdniku. W poniedziałek został ogłoszony konkurs na prezesa i jego zastępcę. Nowi szefowie będą musieli wykazać się nie tylko wykształceniem i doświadczeniem, ale również przedstawić swoją wizję rozwoju spółdzielni.

Do zmian w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej doszło pod koniec lutego. Wówczas, za porozumieniem stron, z pracy odszedł prezes Marek Słotwiński. Jego zastępczyni również pożegnała się ze stanowiskiem, pozostała jednak w spółdzielni na czas trwania wypowiedzenia. Jak tłumaczyli przedstawiciele Rady Nadzorczej, decyzja o zmianie zarządu, miała związek z kontrolą, którą przeprowadziła komisja rewizyjna.

– Badane były między innymi decyzje zarządu pod kątem ich zgodności z dokumentami wewnętrznymi spółdzielni i aktami wyższego rzędu, a także różnego rodzaju dokumentacja techniczna nieruchomości. Komisja rewizyjna stwierdziła istotne i długotrwałe uchybienia w tych obszarach – informował Konrad Sawicki, przewodniczący Rady Nadzorczej.

Spółdzielnia nie pozostała bez zarządu. Pełniącym obowiązki prezesa został Jan Pyszniak, natomiast jego zastępcą Marian Gołębiowski. Obaj są członkami Rady Nadzorczej, natomiast funkcje w zarządzie spółdzielni mieli sprawować maksymalnie do 31 maja. W tym czasie był planowany konkurs na zwolnione stanowiska.

– Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej została podjęta uchwała określająca harmonogram i zasady wyboru kandydatów na stanowiska prezesa i wiceprezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku – mówi K. Sawicki.

Zawiadomienie o naborze kandydatów pojawiło się 23 kwietnia, na stronie spółdzielni. Chętni mają dwa tygodnie na złożenie dokumentów. Muszą legitymować się wyższym wykształceniem, a także przynajmniej pięcioletnim stażem pracy, w tym trzyletnim na stanowisku kierowniczym. Kandydaci muszą również znać się na funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych, zarządzaniu majątkiem i zespołem. Wśród wymagań znajduje się także przygotowanie planu zarządzania i rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

– Zależy nam, żeby kandydaci mieli własną wizję funkcjonowania spółdzielni i kierunku w jakim powinna się rozwijać – tłumaczy przewodniczący RN.

Po sprawdzeniu dokumentów pod kątem formalnym, kandydaci będą się prezentować przed Radą Nadzorczą, która ostatecznie wybierze nowe władze spółdzielni. Mają być one znane najpóźniej do końca maja.

Last modified: 13 maja 2020