Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje

Autor: |

Podczas Walnego Zebrania Spółdzielni Mieszkaniowej delegaci zatwierdzili kierunki rozwoju SM na lata 2012-2016.

Przedstawił je Marek Słotwiński, prezes spółdzielni:

– Planujemy dalszy rozwój spółdzielni, a więc budowę nowych mieszkań. W przyszłym roku zakończymy zadanie inwestycyjne pod nazwą osiedle Jaworowa. Rozpoczniemy budowę kolejnego bloku, także w południowej części miasta. W następnej kolejności planujemy realizację osiedla przy ul. Krańcowej, we wschodniej części Świdnika. Zakładamy również poszukiwanie nowych terenów pod budowę. Trudno je będzie kupić w dzielnicach południowych, pozostają więc wschodnie obrzeża miasta. Kolejnym zadaniem jest dokończenie ociepleń ścian bloków. Mam nadzieję, że stanie się to w 2014 roku. Rozpoczniemy natomiast termomodernizację stropodachów. Sukcesywnie prowadzić będziemy legalizację wodomierzy w mieszkaniach. Chcemy zastosować wodomierze z odczytem radiowym. To znaczne ułatwienie, gdyż zbędne będzie wchodzenie do poszczególnych mieszkań, by sprawdzić stan wodomierzy. Możliwe będzie również wykrywanie przecieków w instalacjach mieszkaniowych, które mają wpływ na zwiększenie ilości tzw. „nierozliczającej się wody”. Ponadto jednoczesność odczytu stanu wodomierzy głównych w budynku i stanów wszystkich wodomierzy mieszkaniowych pozwoli na dokładniejsze przeprowadzenie obliczeń bilansu zużycia wody w budynku. Teraz mamy z tym problemy, bo nie wszystkich zastajemy w domach. – Spółdzielnia planuje również pozbywanie się zbędnych działek… – Chcemy nadal przekazywać gminie zbędne dla nas tereny. Jest to, na przykład parking przy ul. Kosynierów – obok siedziby Netii, parkingi przy ul. Jarzębinowej, droga dojazdowa do garaży przy ulicach Kościuszki i Głowackiego. Większość z nich ma prywatnych właścicieli, którzy do miejskiej kasy płacą podatki, więc spółdzielnia nie ma z tego żadnych korzyści, natomiast musi płacić podatek za wieczyste użytkowanie gruntów. – Przypomnijmy jeszcze tegoroczne zadania stojące przed Spółdzielnią Mieszkaniową… – W tym roku kontynuujemy termomodernizację bloków. Są to czwarte ściany oraz wszystkie części budynków, które jeszcze nie zostały ocieplone. Realizujemy też plan remontów w poszczególnych nieruchomościach, na przykład wymianę stolarki okiennej klatek schodowych, remonty chodników, dachów. Budujemy osiedle Jaworowa. Będą to cztery budynki, po 24 mieszkania i 10 garaży w każdym. Dwa pierwsze oddane zostaną do użytku w IV kwartale, a na przełomie roku 2011 i 2012 pozostałe.

SM osiągnęła w 2010 roku zysk netto w wysokości 1 212 015, 15 zł. Delegaci zadecydowali o jego podziale. Najwięcej pieniędzy, bo 901 948,20 zł przeznaczono na ocieplenia bloków. 122 919, 24 zł otrzymają najnowsze budynki, które nie wymagają docieplenia ścian, ale tak jak inne mają prawo do zysku. O 60 600,76 zł wzrośnie fundusz zasobowy, czyli rezerwa finansowa na nieprzewidziane wydatki. Ponad 81 tys. zł przekazanych zostanie na potrzeby bloków, na dachach których zamontowane są anteny telefonii komórkowych. Około 44 tys. zł zasili konta nieruchomości, które, na przykład użyczyły miejsca na reklamy lub usytuowanie kiosków.

Głos Świdnika

Last modified: 2 lipca 2020