Spółdzielnia bez barier

Autor: |

Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła punkt obsługi osób niepełnosprawnych. Mieści się on w biurze SM, przy ul. Armii Krajowej 1.

Dzięki łagodnemu podjazdowi i wejściu na poziomie przyziemia, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą bez problemu załatwiać wszelkie formalności, co do niedawna było bardzo utrudnione. Dzięki domofonowi zainstalowanemu przed wejściem do biura, petenci mogą wywołać konkretnego pracownika spółdzielni. W załatwianiu formalności pomoże również komputer z dostępem do spółdzielczej sieci.

– Z punktu mogą korzystać osoby w podeszłym wieku, kobiety w ciąży, matki z małymi dziećmi w wózkach – mówi Marek Słotwiński, prezes SM. – Nie wszyscy jeszcze wiedzą o nim, stąd częstotliwość odwiedzin nie jest bardzo duża. Niemniej kilka osób już skorzystało z tej formy pomocy. Na pewno jest to spore udogodnienie dla mieszkańców, mających problemy z poruszaniem się.

słs

Last modified: 5 czerwca 2020