Spółdzielcy po walnym

Autor: |

W dniach 10-12 czerwca, odbywało się walne zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej. Wśród najważniejszych spraw, które znalazły się w programie spotkań było głosowanie nad zatwierdzaniem sprawozdania finansowego oraz działalności zarządu i Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom zarządu. W tym roku przeprowadzono także wybory do Rady Nadzorczej. Odbywają się one w spółdzielni co trzy lata. Jak zwykle spółdzielcy żywo byli zainteresowani sprawą podziału nadwyżki bilansowej.

W tym roku nadwyżka bilansowa zamknęła się w kwocie 1 085 434,13 zł. Z tego, na fundusz zasobowy spółdzielni przeznaczono 15% nadwyżki, czyli 162 815 zł. Pieniądze pochodzące z dzierżawy miejsca pod anteny telefonii komórkowej, w wysokości 59 011,64 zł, przeznaczono na potrzeby nieruchomości, na których zainstalowane są te urządzenia, czyli dla 3 budynków przy ul. Racławickiej 28,30 i Skarżyńskiego 12. Kwota w wysokości 39 899,82 zł, uzyskana z pożytków z nieruchomości wspólnych, trafi na fundusz remontowy nieruchomości, z których pochodziły pożytki. Źródłem tych pieniędzy są dzierżawy gruntów pod kioski, reklamy itp. Kwota 653 707, 67zł zostanie przeznaczona na utrzymanie nieruchomości mieszkaniowych spółdzielni. Kluczem podziału jest powierzchnia użytkowa tych nieruchomości. W przeważającej części pieniądze zostaną przeznaczone na fundusz remontowy.

Podczas walnego podjęto uchwałę dotyczącą utworzenia funduszu mienia spółdzielczego, niepodlegającego wyodrębnieniu na rzecz członków spółdzielni. Dotyczy to nieruchomości, które stanowią własność spółdzielni i nie są związane z nieruchomościami mieszkaniowymi. Z dniem 01.01.2015 r. zostanie zdjęta z opłat czynszowych opłata za utrzymanie mienia spółdzielni, która wynosi dotychczas 0,04 zł/ m2.

Sporo nerwów kosztowały spółdzielców wybory do nowej Rady Nadzorczej. Zostały powtórzone, gdyż podczas drugiej części walnego, w urnie doliczono się więcej kart do głosowania niż zostało wydanych. Po interwencji jednego z kandydatów do Rady Nadzorczej wybory z tej części Walnego Zgromadzenia unieważniono. Głosowanie powtórzono 25 czerwca. Tym razem obyło się bez nieprawidłowości.

W wyborach do rady startowało 30 kandydatów, po 5 z każdego osiedla. Z osiedla nr 1 do rady weszli Marian Chałas, Wiktor Jargiełło, Zygfryd Juszczyński, Konrad Sawicki i Piotr Szyszka. Z osiedla nr 2: Marek Kusiński, Jan Malicki, Stanisław Pawlikowski, Irena Starobrat i Wacław Szuryga. Z osiedla nr 3: Zdzisław Danyluk, Marta Krawczyk, Julian Sowiński, Irena Wierzbicka i Marta Wójcik. 7 lipca odbędzie pierwsze spotkanie członków nowej rady, na którym nastąpi wybór prezydium, poszczególnych komisji oraz ich przewodniczących. Podczas walnego zgromadzenia poruszono także kwestię zalewania wodami deszczowymi budynków przy ul. Wiśniowej, Kalinowej, Spadochroniarzy i Ratajczaka. Problem związany jest z trwającą nadal budową drugiej nitki kolektora. Po zakończeniu przedsięwzięcia, którego wykonawcą jest gmina, kolektor ma ograniczyć zalewanie obiektów.

– Zwróciliśmy uwagę, że powinien on być budowany od końca, czyli od powstania odpływu – powiedział Marek Słotwiński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. – Jednak ten odcinek jest najdroższy i najtrudniejszy do wykonania, bo będzie przebiegał, między innymi, pod ul. Kusocińskiego. Znajduje się pod nią m.in. kanalizacja sanitarna, pod którą trzeba będzie się przebić. Zadanie jest drogie i trudne do wykonania. Gmina nie ma takich pieniędzy i wykonuje inwestycję etapami. Mamy nadzieję, że od roku 2014 pojawi się szansa na skorzystanie ze środków unijnych na kanalizację deszczową, co dotychczas było niemożliwe. Jeżeli tak się stanie, gmina postara się o nowe środki, które pomogą przyspieszyć budowę kolektora. Bez niego nie ma szans na zminimalizowanie szkód podczas kolejnych ulew.

słs

Last modified: 29 czerwca 2020