Smart City

Autor: |

XIII Europejski Kongres Gospodarczy, który pod koniec września odbył się Katowicach, jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla biznesu Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie tylko. To również ważne miejsce wymiany informacji i doświadczeń dotyczących różnych sfer życia gospodarczego i społecznego, interesujących samorząd.

W tegorocznym Kongresie uczestniczyła reprezentacja Świdnika, której przewodził Marcin Dmowski, zastępca burmistrza miasta.

– Na kongresie staramy się być co roku, ponieważ jest to spotkanie ważne i pożyteczne zarówno dla władz centralnych, jak biznesu i samorządu. Dla mnie to przede wszystkim szansa na zdobywanie kontaktów. Łatwiej do kogoś zadzwonić, jeśli się go zna, zamieniło się z nim słowo, albo chociaż ma się jego wizytówkę. Kongres oferuje wiele paneli, z których naturalnie najbardziej interesowały mnie dotyczące samorządu, takie jak Smart City, albo związane z gospodarką odpadami. Smart City to z języka angielskiego Inteligentne Miasto, czyli takie, które wykorzystuje nowoczesne technologie do zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Miasto może być traktowane jako „inteligentne”, gdy podejmuje inwestycje w kapitał społeczny oraz infrastrukturę komunikacyjną dla promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia, z wykorzystaniem aktywność obywateli. Brzmi to może abstrakcyjnie, naukowo i niepraktycznie, jednak ma bardzo konkretne przełożenie na obecne, a jeszcze bardziej przyszłe funkcjonowanie społeczności obszarów zurbanizowanych. Sprowadzając to do życia przeciętnego mieszkańca miasta, dotyczy sieci coraz bardziej powszechnych połączeń z mechanicznymi i elektrycznymi systemami istniejącymi w budynkach, a także wbudowanymi w sprzęt gospodarstwa domowego, transportu, sieci elektryczne, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków, czy też zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców miast. Przy okazji kongresu odwiedziliśmy Jaworzno. Miasto 70-tysięczne, również o przemysłowym, z tym że górniczym profilu. Mają tam świetnie zorganizowaną elektryczną komunikację miejską, nad czym obecnie pracujemy. Nie jest jednak tak, że przewaga wiedzy i doświadczenia była jedynie po stronie większego od Świdnika Jaworzna. Są zainteresowani naszymi rozwiązaniami, które powstały we współpracy z GovTech. Mają podobne problemy z identyfikacją faktycznej liczby osób, które powinny płacić za zagospodarowanie odpadów i są zainteresowani rozwiązaniami wprowadzonymi przez nasz samorząd. Będziemy o tym rozmawiać w czasie wizyty jaworznian w Świdniku. W segregacji odpadów również jesteśmy bardziej zaawansowani, więc w pewnych kwestiach możemy spokojnie występować w roli doradcy – mówi Marcin Dmowski.

Last modified: 8 października 2021

Accessibility Toolbar

Zmień język »