Ruszył nabór wniosków o 500+

Autor: |

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już przyjmowanie wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów. Żeby je otrzymać, należy złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji mobilnej ZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia – jeśli rodzic lub opiekun prawny posiada nr PESEL lub bankowości elektronicznej, jeśli nasz bank ma taką usługę.

Wypłata pieniędzy jest zależna od tego, kiedy złożymy dokumenty. Osobie, która dostarczy prawidłowo wypełniony wniosek:

  • do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
  • w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
  • w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
  • w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
  • w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

500+ przysługuje również obywatelom UE/EFTA mieszkającym w Polsce, a także pozostałym cudzoziemcom, jeśli przebywają w naszym kraju legalnie. Te osoby powinny dołączyć do wniosku dokument potwierdzający legalność ich pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie przysługuje też obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w naszym kraju. W tym przypadku zainteresowani powinni złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U. Dokument można złożyć za pomocą PUE ZUS, portalu EMp@tia lub bankowość elektroniczną. Obywatele Ukrainy mogą składać wnioski do 24 sierpnia tego roku.  

Last modified: 2 lutego 2023

Zmień język »
Skip to content