Rusza nabór wniosków do programu „Czyste podwórko”

Autor: |

Regulamin i formularze są już gotowe. Rusza nowy miejski program „Czyste podwórko”. Wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy altan śmietnikowych z budżetu miasta. Wnioski można już składać do Urzędu Miasta.

Pomysł na realizację programu pojawił się w lipcu ubiegłego roku. W lutym natomiast miejscy radni zdecydowali się zapisać na niego 100 tys. zł w budżecie miasta.

Zgodnie z regulaminem dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o dotację w wysokości 50 procent kosztów wybudowanej wiaty. Nie pozyskają jednak więcej niż 5 tys. zł.

Oprócz wniosku, zainteresowani powinni dołączyć: dokumenty potwierdzające uprawnienia do uzyskania dotacji, plan sytuacyjny z lokalizacją przedsięwzięcia, wizualizację, opis techniczny oraz kosztorys. Przed ich złożeniem wnioskodawca powinien też skonsultować się z Gminą Miejską Świdnik w zakresie wzoru i lokalizacji altany śmietnikowej.

Urząd Miasta rozpoczął już przyjmowanie wniosków. Wszystkie będą rozpatrywane według daty złożenia i zarejestrowania. Ich przyjmowanie będzie odbywać się do momentu wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na program „Czyste podwórko” w tym roku budżetowym.

– Czekamy na wnioski od wspólnot i spółdzielni. Liczymy, że uda się zbudować jak najwięcej wiat – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.   

Regulamin oraz potrzebne wnioski można znaleźć na stronie https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1006.

Last modified: 17 marca 2022

Zmień język »