Rusza „Dobry start” dla uczniów

Autor: |

Od dziś rodzice lub opiekunowie uczniów mogą składać online wnioski o wsparcie w ramach programu „Dobry start 300+”. Dodatkowe pieniądze są przeznaczone na szkolne wyprawki. W ubiegłym roku ze świadczenia skorzystało blisko 3,5 tysiąca mieszkańców Świdnika.

Pomoc „300+” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24. roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych. Świadczenie nie jest wypłacane na najmłodszych uczęszczających do przedszkola oraz do „zerówki”. Program „Dobry start” nie obejmuje także studentów.

Od 1 lipca dokumenty można składać online, za pośrednictwem strony internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

– Zachęcamy do wybierania formy elektronicznej, która bardzo ułatwi i przyspieszy weryfikację wniosków, a także późniejszą wypłatę środków – mówi Andrzej Mańka, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dodaje: – W ubiegłym roku ze wsparcia skorzystało blisko 3,5 tys. świdniczan. W tym roku ta liczba będzie zapewne podobna.

Natomiast 1 sierpnia nabór ruszy bezpośrednio w MOPS oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

– W związku z obecną sytuacją, sprawę trzeba będzie załatwić przy okienku podawczym. Nie będzie można wejść na teren ośrodka – wyjaśnia kierownik placówki.

Dokumenty należy złożyć do 30 listopada. Mogą to zrobić rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni. W przypadku dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wypełnienie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę pieniędzy nie później niż do 30 września. W przypadku, kiedy dokumenty zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia dokumentów.

– Spodziewamy się, że przelewy dla osób, które teraz złożą wnioski, zostaną zrealizowane w sierpniu. Będziemy starali się wypłacać środki na bieżąco – dodaje A. Mańka.

Last modified: 1 lipca 2020