Rowerowa wyprawa

Autor: |

Lubelskie Rowerowe z KSOW-em – to hasło rajdu, na który 9 października zaprasza miłośników dwóch kółek Województwo Lubelskie. Rowerzyści poruszać się będą po terenie Poleskiego Parku Narodowego, a długość trasy wynosi ok. 35 km.

– Celem jest promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich. Chcemy również przybliżyć walory turystyczno-krajoznawcze ziemi lubelskiej oraz informować społeczeństwo i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym – czytamy na stronie www.lubelskie.ksow.pl.

Rajd ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział maksymalnie 70 osób. Każdy rowerzysta powinien posiadać kask ochronny, kamizelkę odblaskową, kurtkę przeciwdeszczową, komplet podstawowych kluczy do roweru oraz stosowne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Zobowiązany jest też przybyć do określonych miejsc na trasie rajdu zgodnie z otrzymaną mapą/kartą. W punktach kontrolnych uczestnicy będą odpowiadali na pytania z wiedzy ogólnej o PROW 2014-2020 (prawidłowa odpowiedź to pieczątka na mapie). Każdy z uczestników ma 180 min. na przebycie trasy.

W ramach wydarzenia organizator przewiduje również grę terenową, napoje chłodzące i posiłek regeneracyjny dla uczestników (z zachowaniem reżimu epidemiologicznego).

Dla zwycięzców Rajdu, w dwóch kategoriach: „Kobiety” i „Mężczyźni”, przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. I miejsce – zestaw akcesoriów rowerowych o wartości 400 zł, II miejsce – zestaw akcesoriów rowerowych o wartości 300 zł, III miejsce – zestaw akcesoriów rowerowych o wartości 200 zł.

Zgłoszenia należy wysłać do 8 października, do godz. 12.00, na adres e-mail KSOW@lubelskie.pl. Po tej dacie będą przyjmowane wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na liście startowej.

Regulamin Rajdu i karta zgłoszenia dostępne są poniżej oraz na stronie www.lubelskie.ksow.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 81 44 16 873, 81 44 16 693 lub wysyłając wiadomość na adres email: KSOW@lubelskie.pl.

piki do pobrania

Last modified: 6 października 2021