Rośnie Port Lotniczy (zdjęcia)

Autor: |

Trwają prace związane z budową lotniska w Świdniku. Zakończyło się już usuwanie karp, rozpoczęto wykonywanie korytowania pod drogę startową.

Usunięte karpy poddawane są utylizacji. W dalszym ciągu prowadzone są działania związane z makroniwelacją terenu pod przyszłe lotnisko. Jednocześnie tworzone są nasypy od Świdnika Dużego, na płycie postojowej układany jest geokompozyt oraz wykonywana warstwa mrozoochronna.

Sukcesywnie przebudowywany jest kolektor sanitarny.

Od strony Janowic i Świdnika Dużego ustawiane jest ogrodzenie lotniska. Zdemontowano stare linie napowietrzne średniego i niskiego napięcia, na ich miejsce włączono nowe.

Last modified: 2 lipca 2020