Rok nowych ulic

Autor: |

Asfalt na ul. Działkowca, nawierzchnia na Drew­nianej, przebudowa ul. Witosa. Mieszkańcy tych ulic już liczą tygodnie do rozpoczęcia inwestycji, ale na przyszłorocznej liście znalazło się więcej miejskich dróg.

Mieszkańcy ul. Witosa już od kilku lat wyglądają ekip bu­dowlanych. Problem jednak w tym, że początkowo na in­westycję nie chcieli się zgo­dzić wszyscy. Przystopowało to modernizację ulicy, ale w tym roku przedsięwzięcie powróci­ło. Po ponownym spotkaniu z mieszkańcami, zapadła decyzja o przeprowadzeniu remontu w oparciu o specustawę drogową, dzięki temu nie powstrzyma go sprzeciw mniejszości. W tej chwili władze miasta czekają na pozwolenie na budowę i możli­wość ogłoszenia przetargu.

– W przyszłorocznym budże­cie zarezerwowaliśmy środki i rozpoczniemy prace – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Modernizacja ulicy ma kosz­tować blisko 1 mln zł. Na ponad dwa razy tyle została wycenio­na budowa ul. Działkowca. Jej mieszkańcy coraz częściej py­tają w ratuszu o przygotowa­nia do przedsięwzięcia. Tym bardziej, że w przyszłorocznym budżecie zapisano na nie 355 tys. zł, natomiast koszt budowy ulicy w całości wyniesie ponad 2 mln zł. – W przypadku ul. Dział­kowca trwa procedura po­zyskiwania pozwolenia na budowę. Niezwłocznie po jego uzyskaniu, przystąpimy do ogłoszenia przetargu i reali­zacji inwestycji. Pieniędzy nie zabraknie, będziemy je prze­nosić w ramach budżetu – za­pewnia M. Dmowski. – Jak ostatnio pokazaliśmy, żadne pozwolenia na budowę nie leżą w szufladzie i tak będzie w przypadku ul. Działkowca.

Miejscy urzędnicy zakłada­ją, że wiosną będą mieć w ręku także pozwolenia na realizację ulic Drewnianej i Wiejskiej. – W obu przypadkach procedury uzyskiwania niezbędnych do­kumentów są również zaawan­sowane – dodaje M. Dmowski.

Budowa ulicy Drewnianej będzie kosztować ponad 6,2 mln zł. Obejmie dwa odcinki o łącznej długości ponad 1,5 km, przedzielone al. Jana Pawła II. Niewiele krótsza będzie nowa ul. Wiejska. Koszt budowy as­faltowej nawierzchni, chodni­ków i pozostałej infrastruktury został wyceniony na ponad 2,7 mln zł. W projekcie przyszło­rocznego budżetu na inwesty­cję zapisano blisko 770 tys. zł.

Na tym jednak nie koniec. W planach wydatków na 2021 rok znalazły się również budowy ulic: Bronisława Czecha (odci­nek od Olimpijczyków do gra­nic miasta), Chryzantemowej wraz z parkingiem, Deotymy, Dywizjonu 303 (od al. Lot­ników Polskich do ul. Drew­nianej), Kasperka, Kopera, Malinowskiego, Modrzewio­wej, al. NSZZ „Solidarność”, budowa sieci ulic na os. Olim­pijczyków (ul. Skolimowskiej, Malinowskiego, Rutkiewicz), Poziomkowej i Jagodowej, Są­siedzkiej, Skośnej i Pileckie­go. Modernizacja czeka także ulice Okulickiego, Skarżyńskie­go oraz Targową.

Last modified: 18 grudnia 2020