Remonty w przedszkolach

Autor: |

W Przedszkolach nr 6 i 7 rozpoczyna się modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Drugi przetarg na wykonanie prac w obu placówkach wygrała firma EuroSerwis z Lublina.

Istniejąca instalacja elektryczna w obu budynkach, ze względu na stopień zużycia, lata jej wykonania oraz zastosowane rozwiązania techniczne, nie spełniała już aktualnych przepisów, stąd decyzja o jej wymianie. Pierwszego postępowania, ogłoszonego kilka miesięcy temu, nie udało się rozstrzygnąć. Ratusz ponowił przetarg i tym razem stanęły do niego 4 przedsiębiorstwa. Najwyższa oferta cenowa za wykonanie inwestycji w obu przedszkolach wynosiła ponad 612 tys. zł. Najkorzystniejszą propozycję przedstawiła lubelska firma EuroSerwis. Podjęła się wykonania zadania za niecałe 500 tys. zł.

„Modernizacja i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 6 w Zespole Przedszkoli nr 2 oraz Przedszkola nr 7 w Świdniku” obejmie, między innymi, ułożenie nowych kabli i przewodów, zamontowanie instalacji ochrony przeciwpożarowej, instalację oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, a także sieci komputerowych LAN. W pomieszczeniach, gdzie będą prowadzone prace, zostaną odmalowane ściany lub położone nowe płytki ceramiczne oraz wykonane podwieszane sufity. Oprócz tego, w Przedszkolu nr 6, mieszczącym się przy ul. Środkowej 2, przewidziano zamontowanie dwóch punktów monitoringu zewnętrznego. W Przedszkolu nr 7 przy ul. Hryniewicza 7 planowane jest wykonanie instalacji IT. Firma ma 2 miesiące na wywiązanie się z umowy.

– W pierwszej kolejności zajmie się pracami w salach, holach i kuchniach. W związku z tym, rozpoczęcie nowego roku szkolnego w obu przedszkolach zostanie prawdopodobnie przełożone na 6 września. Bezpieczeństwo najmłodszych jest dla nas najważniejsze – mówi Katarzyna Lis, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Last modified: 11 sierpnia 2021

Zmień język »