Rekrutują i wspierają

Autor: |

Ujęcie z filmu promującego ośrodek. Nagranie można obejrzeć na kanale SOSW Świdnik na YouTube.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ogłosił właśnie nabór na rok szkolny 2021/2022. Choć drzwi placówki są cały czas otwarte dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zmagających się z niepełnosprawnością, najbliższe tygodnie są dla niej szczególnie ważne.

– Nasz ośrodek prowadzi przyjęcia przez cały rok, jednak te obecne są o tyle wyjątkowe, że dotyczą osób, które rozpoczną edukację we wrześniu. W styczniu dołączyła do nas trójka dzieci. Wkrótce przybędzie kolejna osoba. Im szybciej takie osoby otrzymają pomoc, tym lepiej. Szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci, które trzeba stymulować i wspierać od najmłodszych lat – mówi Elżbieta Krupa, dyrektor SOSW.

Placówka zaprasza do: przedszkola, szkoły podstawowej oraz przysposabiającej do pracy. Opieką i edukacją objęte są dzieci od 0 do 25. roku życia. Warunkiem przyjęcia jest orzeczenie lub opinia o potrzebie kształcenia specjalistycznego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

– Jeśli chodzi o szkołę podstawową, prowadzimy edukację w klasach I-VIII. Grupa ze spektrum autyzmu liczy do 4 osób, klasy z osobami z upośledzeniem w stopniu lekkim – 16, a w umiarkowanym – 8. Staramy się, by nie były to duże grupy. Dzięki temu nauczyciele mogą skupić się na poszczególnych dzieciach i ich potrzebach. Oprócz zajęć dydaktycznych, nasi podopieczni uczestniczą też w rewalidacji. Ośrodek dysponuje również wsparciem pedagoga i psychologa – wyjaśnia E. Krupa.

SOSW prowadzi również nabór na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, których celem jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Przyjmuje również na zajęcia w ramach programu „Za życiem”.

Placówka działa przy ul. C. K. Norwida 4. Więcej informacji o naborze oraz ofercie SOSW można uzyskać pod nr tel. 534 288 466 oraz 81 468 89 45, a także pod adresem e-mail: sekretariat@sosw.eu.

Last modified: 19 marca 2021