Rekordowa budowa zakończona

Autor: |

Pozornie niewiele w mieście się zmieniło. Faktycznie świdniczanie zyskali bardzo dużo. Dzięki budowie kolektora wód deszczowych nie muszą już bać się ulewnych deszczów. System rur odprowadzi nadmiar wody do oczyszczalni, a następnie do zbiornika retencyjnego. Inwestycja, warta ponad 30 mln zł, właśnie została zakończona.

– Rzeczywiście, mimo że inwestycja była ogromna, na terenie miasta można ją było dostrzec tylko w chwili, gdy wykonawca kładł rury. Natomiast dla bezpieczeństwa Świdnika, to jedno z najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat – mówi burmistrz Waldemar Jakson. – Budowa kolektora zapewnia nie tylko spokój mieszkańcom, ochronę ich mienia, ale pozwoli również rozwijać się miastu. Cieszę się, że udało się nam wykonać to ogromne i bardzo kosztowne zadanie.

Ostatnim etapem przedsięwzięcia była budowa zbiornika wód deszczowych na granicy Świdnika i Krępca. Obiekt właśnie został odebrany.

– To niezwykle istotny element całego systemu. Trafiają do niego, po oczyszczeniu, wody deszczowe i roztopowe z całego miasta. Następnie systemem rowów są stopniowo odprowadzane do rzeki Stawek. Jeśli nie będzie obfitych opadów, zbiornik będzie pusty – wyjaśnia Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Warto przypomnieć, że miasto już od lat borykało się z podtopieniami terenów najniżej położonych. Problem dotyczył pasa ciągnącego się od al. Lotników Polskich, przez część osiedla Lotniczego i dalej przez osiedle Brzeziny, aż do ul. Kusocińskiego. Mieszkańcy domagali się budowy nowej kanalizacji burzowej, która uchroniłaby ich przed kolejnymi problemami. – Oczywiście jasne było dla nas, że taka inwestycja wcześniej czy później musi powstać. Jej koszt był jednak ogromny. Wstępnie budowa została wyceniona na 40 mln zł – wspomina W. Jakson.

Zapadła więc decyzja, żeby inwestycję rozpocząć i prowadzić etapami. Urzędnicy poszukiwali również środków zewnętrznych. Natomiast początkowo ani w budżecie unijnym, ani w programach krajowych nie było pieniędzy zarezerwowanych na takie zadania. Szansa pojawiła się w 2017 roku. Urzędnicy złożyli wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– Głównym celem naszego projektu była poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta. Istot[1]ne było także polepszenie stanu wód i uniemożliwienie przenikania zanieczyszczeń do gleby – tłumaczy M. Dmowski.

Wiadomość o otrzymaniu dofinansowania dotarła do Świdnika w połowie 2017 roku. Po podpisaniu umowy, budowa kolektora mocno przyśpieszyła. W ciągu dwóch lat powstały wszystkie fragmenty kanalizacji deszczowej. W 2019 roku rozpoczął się ostatni etap, czyli budowa oczyszczalni oraz zbiornika retencyjnego.

Rekordowe dofinansowanie

Projekt o wartości całkowitej ponad 30,3 mln zł znalazł się na liście zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sierpniu 2017 r. miasto podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o przyznaniu wsparcia z Funduszu Spójności. Jest to największe dofinansowanie, które dotychczas Świdnik pozyskał, wynoszące ponad 25,7 mln zł.

Last modified: 16 maja 2021