Redakcja

Portal internetowy „Świdnik – wysokich lotów”

Adres: al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik (I piętro w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury)

Telefon: 570 197 928, 81 468 74 54
E-mail: portal@poczta.e-swidnik.pl
Redaktor naczelna: Agata Flisiak, agataflisiak@mok.swidnik.pl, tel. 570 197 928
Redaktor: Piotr Ślęp, e-mail: piotrslep@mok.swidnik.pl

Dziennikarze:

Agnieszka Wójcik-Skiba: awojcik@mok.swidnik.pl
Aleksander Okoń: aleksanderokon@mok.swidnik.pl
Jan Mazur: janmazur@mok.swidnik.pl
Mateusz Ostrowski: m_ostrowski92@wp.pl
Marcin Jaszak: marcinjaszak@mok.swidnik.pl
Piotr Ślęp: piotrslep@mok.swidnik.pl

O nas: Od 2010 roku redakcja portalu „Świdnik – wysokich lotów” znajduje się w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury. Codziennie informujemy Was o sukcesach świdniczan oraz o tym, co dzieje się w naszym mieście, sporcie i kulturze. Dziękujemy, że jesteście z nami!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod-j@e-swidnik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit .c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące zaangażowane w kontakt, firmy wspierające obsługę hostingową
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

piki do pobrania

Zmień język »