Radni ruszyli do pracy

Autor: |

Jest nowy przewodniczący, jego zastępcy i szefowie miejskich komisji. Dzisiaj odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Miasta. Zwycięzcy wyborów złożyli ślubowanie i rozpoczęli kadencję.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnych i zaprzysiężenia. Nominację odebrał również Waldemar Jakson, nowo wybrany burmistrz Świdnika.

– Mam nadzieję na dobrą współpracę dla dobra wspólnego ze wszystkimi radnymi, również z opozycją. Tym bardziej, że programy tych komitetów nie różniły się znacząco od mojego – mówił Waldemar Jakosn. – Radni z drugiej strony sceny politycznej mogą więc, stanowić istotną wartość dodaną tej kadencji.

Początkową część obrad poprowadził najstarszy radny – Stanisław Skrok. W Radzie Miasta uformowały się trzy kluby. Największy, dwunastoosobowy to KR Waldemara Jaksona z przewodniczącym Andrzejem Krupą. Klubowi Koalicja Obywatelska przewodniczy Waldemar Białowąs, Klubowi Świdnik Wspólna Sprawa – Mariusz Wilk.

Kluby zgłosiły swoich kandydatów do stanowiska przewodniczącego Rady Miasta. Przedstawicielem KR Waldemara Jaksona został Włodzimierz Radek. – Rekomendację stanowi zdobycie przez radnego największej liczby głosów, a także przewodniczenie komisji budżetu w poprzedniej kadencji – argumentował Andrzej Krupa.

Pozostałe kluby zgłosiły Stanisława Skroka. Większością głosów na nowego szefa rady został wybrany Włodzimierz Radek.

– Dziękuję za wybór i deklaruję współpracę ze wszystkimi klubami i organizacjami – mówił świeżo wybrany przewodniczący.  – Chcę także podziękować Januszowi Królikowi, który sprawował funkcję przewodniczącego przez 12 lat.

Chwilę później okazało się, że Janusz Królik pozostanie w prezydium Rady Miasta. Został wybrany wiceprzewodniczącym. Razem z nim wiceszefami rady będą również, Roman Kozak i Andrzej Krupa. Do tej funkcji został także zgłoszony Mariusz Wilk, ale nie zdobył większości głosów.

Na pierwszej sesji radni ustalili również wynagrodzenie burmistrza. Pensja włodarza miasta pozostała na poziomie uchwalonym wiosną tego roku. Wówczas doszło, zgodnie z nowymi przepisami, do obniżenia wynagrodzenia burmistrza o 20 proc. Ostatnim punktem było ustalenie składów komisji Rady Miasta i wybór ich przewodniczących.

Skład komisji budżetu:

Katarzyna Denis

Kazimierz Bachanek

Marcin Magier

Stanisław Skrok

Mariusz Wilk

Skład komisji gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

Magdalena Szabała

Jerzy Irsak

Roman Kozak

Janusz Królik

Grzegorz Doroba

Skład komisji strategii i rozwoju:

Mariusz Wilk

Waldemar Białowąs

Kazimierz Bachanek

Mirosław Tarkowski

Roman Kozak

Skład komisji rodziny, oświaty i spraw społecznych:

Stanisław Kubiniec

Kazimierz Patrzała

Aleksander Suski

Krzysztofa Kamińska

Grzegorz Doroba

Skład komisji zdrowia, sportu i turystyki:

Mirosław Tarkowski

Andrzej Krupa

Jerzy Irsak

Robert Syryjczyk

Maciej Kantor

Skład komisji rewizyjnej:

Robert Syryjczyk

Aleksander Suski

Stanisław Kubiniec

Marcin Magier

Ireneusz Szutko

Skład komisji skarg, wniosków i petycji:

Kazimierz Patrzała

Katarzyna Denis

Janusz Królik

Maciej Kantor

Stanisław Skrok

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=h9osST9ryoI{/youtube}

Last modified: 5 czerwca 2020