Rada już działa

Autor: |

www.smswidnik.pl

www.smswidnik.pl

Nowa rada nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej zebrała się po raz pierwszy. Jej członkowie wybrali prezydium i skład komisji rewizyjnej.

Nowa rada nadzorcza świdnickiej spółdzielni została wybrana kilka tygodni temu podczas walnego zgromadzenia jej członków. Spotkania spółdzielców tym razem były tłumne i bardzo burzliwe. Ostatecznie udało się wyłonić skład organu, którego zadaniem jest nadzorowanie pracy SM. Tym razem wśród wybranych znalazło się już nie 15 a 9 osób. Zmniejszenie składu rady zostało przegłosowane pod koniec minionego roku na nadzwyczajnym zgromadzeniu spółdzielców.

Nowa rada spotkała się w środę na swoim pierwszym posiedzeniu. Jej podstawowym zadaniem był wybór prezydium. Przewodniczącym RN został Konrad Sawicki, jego zastępcą i zarazem przewodniczącą komisji rewizyjnej będzie Marta Krawczyk. Na sekretarza rady wybrano Jana Pyszniaka. Pozostałe komisje na razie nie zostały wyłonione.

– W związku z tym, że zmniejszono liczebność członków rady nadzorczej, wcześniej muszą zostać opracowane nowe regulaminy jej działania, które będą to uwzględniały – tłumaczy Konrad Sawicki, nowy szef RN. – Poprzednia rada nie zajęła się tą kwestią, dlatego my musimy od niej zacząć.

Zmiany w regulaminach mają być gotowe przed kolejnym posiedzeniem rady, które zostało zaplanowane na sierpień. Po ich przyjęciu będzie można wybrać składy komisji.

kal

Last modified: 26 maja 2020