PZL-Świdnik z nowym prezesem

Autor: |

www.msz.gov.pl

Zmiany we władzach PZL-Świdnik. Beata Stelmach zastąpi Mieczysława Majewskiego na stanowisku prezesa zarządu PZL-Świdnik.

Mieczysław Majewski, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki Lotnictwa Politechniki Warszawskiej pracował w PZL-Świdnik od 1981 roku początkowo w Oddziale Prób w Locie. W latach 1984-86 brał udział w próbach śmigłowca Sokół w różnych regionach ZSRR. W latach 1989-90 był dyrektorem Zakładu Badawczo-Rozwojowego. W roku 1990 wygrał konkurs na dyrektora naczelnego, a w styczniu 1991r., po przekształceniu wytwórni w spółkę akcyjną został prezesem zarządu. Pełnił również obowiązki przewodniczącego Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego oraz członka zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłów Lotniczego i Obronnego, zrzeszającego firmy lotnicze i zbrojeniowe państw-członków Unii Europejskiej. Członek stowarzyszenia Bractwo Przyjaciół Świdnika.

Prezes M. Majewski przeprowadził PZL-Świdnik przez najtrudniejszy okres początku lat 90., kiedy firma straciła tradycyjne rynki zbytu na Wschodzie. Doprowadził również do prywatyzacji PZL-Świdnik w 2010 roku, co spowodowało wejście spółki w skład ogromnej grupy Finmeccanica, a następnie Leonardo. Pozwoliło to na unowocześnienie parku technologicznego i znaczne zwiększenie sprzedaży firmy. Za jego rządów weszły do produkcji dwa śmigłowce rodzimej konstrukcji: PZL Sokół i SW-4.

Beata Stelmach Ukończyła studia z zakresu finansów i statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Kształciła się również na Uniwersytecie Calgary.

Od 1991 była związana z instytucjami rynku kapitałowego. Pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Była też konsultantką Banku Światowego. Od końca lat 90. związana z biznesem. Pełniła m.in. funkcję prezesa zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej (2000–2001), następnie wchodziła w skład organów kierowniczych spółki akcyjnej Prokom Software. Od 2008 do 2011 była członkinią zarządu MCI Management S.A. Zasiadała też w radach nadzorczych różnych przedsiębiorstw. W maju 2011 r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a od listopada 2013 r. prezesa General Electric w Polsce.

Beata Stelmach stwierdziła: “Nie mogę się doczekać rozpoczęcia tej nowej przygody na czele firmy, będącej tak ważnym graczem w przemyśle polskim. Zakłady PZL-Świdnik to partner strategiczny polskich sił zbrojnych charakteryzujący się technologiczną doskonałością dzięki wykwalifikowanej i oddanej swojej pracy kadrze oraz zapleczu globalnej spółki, jaką jest Leonardo. Z radością będę współpracować z tą spółką tak, aby Polska odniosła jak największe korzyści z posiadania tak znakomitego, krajowego czempiona.”

jmr

Last modified: 13 maja 2020