Przyjemność i edukacja

Autor: |

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta przyjęto budżet miejski oraz niezwykle ważne programy profilaktyczne na 2016 r. Wśród nich znalazło się innowacyjne działanie związane z profilaktyką i edukacją rowerową.

– Profilaktyka jest istotnym elementem w procesie wychowawczym. Wychodząc naprzeciw trendom i potrzebom zgłaszanym przez rodziców i samych uczniów, chcemy, aby dzieci już od najmłodszych lat poznawały aspekty bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z rowerów, ścieżek rowerowych i dróg – mówi burmistrz Waldemar Jakson.

Źródłem finansowania edukacji rowerowej będą środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a więc działania te nie będą dodatkowym obciążeniem dla budżetu miasta. Z jednej strony profilaktyka, z drugiej odpowiedzialność i informacja o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą dla młodych ludzi spożywanie alkoholu. W tym wszystkim będzie miejsce na nabywanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych rowerem. Uczniowie szkół podstawowych poznają podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej, radzenia sobie z lekkimi urazami, stłuczeniami, otarciami. Samorządowcy liczą na zaangażowanie służb mundurowych: straży miejskiej i policji.

– To innowacyjne podejście do wychowania komunikacyjnego, które jak widać nie musi być prowadzone szablonowo – dodaje burmistrz Jakson. – Co istotne, to nie będzie jednorazowa akcja. Jeżeli pomysł się sprawdzi, to ten sposób edukacji rowerowej na stałe zostanie wpisany w katalog działań realizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku.

– Programy profilaktyczne będą prowadzone przez nauczycieli, poza szkołą, ale w ramach zajęć szkolnych dla wszystkich zainteresowanych uczniów świdnickich placówek. Naszą intencją jest, by uczniowie zetknęli się z ruchem w drogowym także w praktyce – wyjaśnia Łukasz Reszka, naczelnik wydziału oświaty i spraw społecznych UM. – W ramach zajęć, dzieci będą uczestniczyć w ruchu na ulicach miasta. Strażnicy i policjanci, jeżdżąc także na rowerach, uczestniczyć będą w zajęciach praktycznych. Dzieci dowiedzą się i przekonają, że do policjanta i strażnika miejskiego zawsze można zwrócić się po pomoc. Jeżeli środki finansowe pozwolą, chcielibyśmy wyposażyć dzieci w kamizelki odblaskowe, przygotowane specjalnie dla każdej ze szkół. Realizacja programu ma się rozpocząć już wiosną.

om

Last modified: 3 czerwca 2020