Przetargi na wykonawstwo

Autor: |

Pod koniec ub. roku ogłoszone zostały pierwsze przetargi związane z budową lotniska dla Lubelszczyzny.

30 września, komisja przetargowa spółki Port Lotniczy Lublin wykonała czynność techniczną polegająca na otwarciu ofert, które dotyczą 4 części-etapów budowy.

Część 1 obejmuje roboty niwelacyjne na terenie 171ha, w ramach których wykonywane będą wykopy i nasypy oraz przemieszczanie mas ziemnych.

Część 2 to usunięcie kolizji, polegających na przekładce kolektora sanitarnego o średnicy 1,2 m o długości 1,3 km oraz przebudowa wodociągu o łącznej długości 75 m.

Część 3 to przebudowa sieci energetycznej niskiego, średniego i wysokiego napięcia, przy czym do demontażu linia 110 kV na odcinku 3,8 km oraz przebudowa linii telefonicznej o łącznej długości 575 m.

Część 4 to przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia i metanolociągów o łącznej długości 2847 m, gazociągów średniego ciśnienia o łącznej długości 1166 m. Z dopuszczonych 24 podmiotów, swoje oferty złożyły 22 firmy (w tym aż 16 z Lubelszczyzny).

Najwięcej chętnych było na wykonanie Części 3 – oferty złożyło 12 podmiotów, 10 ofert wpłynęło na część 2, 7 na część 4, a 6 chętnych było do największej pracy: części 1.

 

Najkorzystniejsze oferty zaproponowali:

część I – firma z Pomorza

część II – spółka z Lublina

część III – spółka z Lublina

część IV – konsorcjum firm z Warszawy

 

Obecnie komisja przetargowa zbada czy wszyscy oferenci spełnili wymogi okreslone przetargu, by po otrzymaniu pozwolenia na budowę zarząd spółki bez zwłoki mógł zawrzeć umowy z wykonawcami.

Last modified: 1 lipca 2020