Przegląd zespołów teatralnych

Autor: |

Już 13 kwietnia odbędzie się XVIII Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych 2011.

Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych obejmuje zespoły amatorskiego ruchu artystycznego. Impreza ma na celu prezentację dorobku artystycznego, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pedagogów, instruktorów, animatorów działalności kulturalnej i amatorskich zespołów teatralnych.

Zgłoszenie zespołów odbywa się poprzez złożenie karty uczestnictwa w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku (ul. Wyszyńskiego 14) w godz. 8.00-16.00 do dnia 06.04.2011r. Repertuar zespołów obejmuje spektakle przygotowane w całości, zaś czas trwania widowiska nie może przekroczyć 25 min.

Rada Konsultantów dokonuje oceny według następujących kryteriów:

– współtworzenie widowiska;

– poziom artystyczny (kultura mowy, ruch sceniczny, scenografia);

– dobór repertuaru;

– nowatorskie rozwiązania sceniczne i stosowane środki wyrazu artystycznego.

Patronat nad całym wydarzeniem objął Waldemar Jakson Burmistrz Miasta Świdnik oraz Mirosław Król Starosta Powiatu Świdnickiego. Fundatorem nagród jest Powiat Świdnicki w Świdniku.

Last modified: 2 lipca 2020