Przeciwdziałają bezrobociu

Autor: |

Jak zapewnić najlepsze warunki pracy, na czym polega różnica pomiędzy stażem a bonem oraz na jakie szkolenia można wysłać pracownika. Między innymi na te pytania odpowiedzieli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, którzy po raz 14. spotkali się z pracodawcami na Świdnickim Forum Pracodawców.

W tym roku PUP otrzymał ponad 7,5 mln zł. Część środków zostanie przeznaczone na działalność urzędu. Pozostałe zostaną rozdysponowane na aktywizację osób bezrobotnych.

– Główne środki, czyli Fundusz Pracy, wynosi ponad 1 mln 838 tys. zł. Fundusz Szkoleniowy natomiast ponad 5 mln 203 tys. zł. W jego skład wchodzą projekty dla osób do 30. roku życia oraz Regionalny Program Operacyjny dla tych, którzy ukończyli 30 lat. Mamy pieniądze na doposażenie stanowisk i  stworzenie nowych miejsc pracy, refundację wynagrodzeń, roboty publiczne dla samorządów i jednostek samorządowych – wymieniał Marcin Troć, dyrektor PUP w Świdniku.

W kasie PUP zabezpieczono środki na 6-miesięczne staże oraz bony stażowe dla bezrobotnych. Osoby bezrobotne będą miały również możliwość rozwoju umiejętności i nabycia nowych kwalifikacji podczas szkoleń i kursów.

Pomocni przedsiębiorcom

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał również pół miliona złotych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki zostaną przeznaczone dla przedsiębiorców z terenu powiatu świdnickiego, którzy zechcą złożyć wnioski o dokształcenie pracowników.

Świdnickie Forum Pracodawców była też okazją do wysłuchania prelekcji specjalisty w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kilka słów przygotował również przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, który opowiedział o unijnych pożyczkach oraz o tym, na co można je przeznaczyć. Podczas czternastej edycji Forum zapowiedziano również powstanie Biura Biznesu przy Starostwie Powiatowym w Świdniku. Punkt ma stać się jednostką współpracującą z Urzędem Marszałkowskim, w ramach marketingu gospodarczego województwa lubelskiego. Jego pracownik będzie pomagał w nawiązaniu współpracy między administracją a biznesem. Biuro powinno ruszyć już wkrótce.

Last modified: 29 czerwca 2020