Propozycja dla każdego

Autor: |

Ośrodek Terapii i Rozwoju w Świdniku zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe na zajęcia terapeutyczne i rozwojowe

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie profilaktyki, terapii i rozwoju, obejmującą dzieci, młodzież, osoby dorosłe i rodziny.

W tym roku ośrodek proponuje:

  • Terapię indywidualną – fachowa pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów ( dysortografia, trudności w koncentracji uwagi, zahamowania emocjonalne, nadpobudliwość, trudności w funkcjonowaniu w grupie, lęki, fobie szkolne, sytuacje kryzysowe itp.)
  • Warsztaty plastyczne – zajęcia o charakterze rozwojowym i terapeutycznym prowadzone we wszystkich grupach wiekowych ( od 6 lat ). Rozwijają wyobraźnię i wrażliwość artystyczną, myślenie abstrakcyjne i zdolności twórcze, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, zdolność koncentracji, uczą bycia w grupie, podnoszą samoocenę, umożliwiają poznanie ciekawych technik plastycznych, rozwijają pasje i zainteresowania. W lecie obozy plenerowe. 
  • Otwarte warsztaty artystyczne – spotkania dla młodzieży szkół średnich, Oparte na działaniach twórczych ( działania plastyczne, oparte na muzyce, ruch, praca z ciałem, z głosem, elementy warsztatu teatralnego ) Uruchamiają ekspresję artystyczną, rozwijają zdolność kreowania własnego życia, realizowania własnych pragnień i budowania dobrych relacji z innymi.
  • Terapię rodzin – pomoc psychologiczna udzielana rodzinom w zakresie rozwiązywania konfliktów, usprawniania komunikacji, wypracowania zdrowego modelu funkcjonowania rodziny
  • Warsztaty dla rodziców – pomoc w budowaniu dobrych relacji z dziećmi, ćwiczenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania konfliktów, skutecznego komunikowania się, wzmacniania kompetencji rodzicielskich.
  • Warsztaty szkoleniowe – dla pedagogów, psychologów, opiekunów i wychowawców w zakresie psychoedukacji ( trening NLP dla nauczycieli, sztuka komunikacji, trening asertywności, radzenie sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu) i arteterapii ( działania interdyscyplinarne w pracy z młodzieżą, techniki plastyczne w terapii, arteterapia w budowaniu tożsamości)
  • Warsztaty artystyczne dla dorosłych – warsztaty plastyczne umożliwiające poznanie ciekawych technik plastycznych – witraż, batik woskowy, malowanie na jedwabiu.

 

Informacje i zapisy: pon. – pt. w godz. 13.00 – 17.00

Świdnik, ul. Kolejowa 3 ( obok Dworca PKP)

www.otir.com.pl

Last modified: 1 lipca 2020