Projekty unijne na „Piątkę”

Autor: |

Jesienią ubiegłego roku Szkoła Podstawowa nr 5 przystąpiła do realizacji kilku projektów programu Erasmus, z dofinansowaniem w wysokości 121 tys. euro. Dzięki nim uczniowie i nauczyciele zdobywają ciekawe doświadczenia i rozwijają swoje umiejętności. Mimo pandemii, która pokrzyżowała wiele planów wyjazdowych, świdniczanie i ich partnerzy z placówek zagranicznych cały czas działają, oczywiście przede wszystkim online.

– Realizację dwóch projektów związanych z wymianą młodzieży, czyli „Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies” (Nauczanie dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem technologii cyfrowej) oraz „Fiersd’êtreeuropéens” (Dumni z Europy), musieliśmy odłożyć na przyszły rok. Bezpieczeństwo naszych uczniów jest najważniejsze, nie planowaliśmy więc nawet wyjazdów jesiennych. Mamy nadzieję, że na wiosnę sytuacja się unormuje i wtedy nadrobimy wszystkie zaległości. Na inny termin przesunęliśmy też wizytę naszych partnerów w Świdniku. Mieli przyjechać w grudniu, ale ustaliliśmy, że rok 2021 będzie jednak bardziej sprzyjał podróżom – wyjaśnia Marcin Paśnikowski, nauczyciel języka angielskiego, autor i koordynator większości projektów w SP nr 5.

Działają online

Zgodnie z planem przebiega natomiast projekt „CLIL for STEAM” (Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe w przedmiotach ścisłych i artystycznych), którego głównym koordynatorem jest Szkoła Podstawowa nr 5. Jego wartość to 260 tys. euro, z czego na swoją część świdnicka placówka otrzymała ponad 34 tys. euro. Do współpracy przystąpiła Politechnika Limerick z Irlandii, a także szkoły i instytucje edukacyjne z Litwy, Rumunii i Włoch.

– Politechnika nagrała już 27 filmików edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, matematyki, techniki i sztuki. Opracowane są również ćwiczenia interaktywne. Z pakietów bezpłatnych materiałów zamieszczonych na stronie www.clil4steam.pixel-online.org będą mogli korzystać nauczyciele i uczniowie z całej Europy. W ten sposób rozwiną znajomość języka angielskiego, a także poszerzą wiedzę z danego przedmiotu – mówi M. Paśnikowski.

Półroczne opóźnienia w realizacji ma „Tiramisu – First Aid Improve Survival” (Pierwsza Pomoc Pomaga Przeżyć), nad którym pracują: szkoła ze Świdnika, Uniwersytet z Genui, a także organizacje związane z edukacją z Włoch, Litwy i Rumunii.

Partnerzy opracowują materiały związane z nauczaniem pierwszej pomocy, w formie papierowej i on-line. Zamieszczone są na platformie internetowej www.tiramisu.pixel-online.org. Po ukończeniu internetowego kursu, uczniowie będą mogli podejść do egzaminu i jeśli zdobędą odpowiednią ilość punktów, dostaną certyfikaty.

– Powstały też scenariusze z opisami niebezpiecznych sytuacji, w której uczeń mógłby się znaleźć i podpowiedziami jak powinien się zachować, aby komuś pomóc. Będą opracowane jako gra interaktywna, bo jest to teraz najlepsza forma nauki dla dzieci i młodzieży. Pozwoli utrwalić pewne zachowania, zautomatyzować je, a uczniowie nie będą sparaliżowali strachem lub brakiem wiedzy, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia – podkreśla anglista. W ramach projektu odbędą się także szkolenia dla nauczycieli. Świdnicka placówka otrzymała na ten cel prawie 29 tys. euro.

O sześć miesięcy został też przedłużony projekt„ SMiLD – Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities”, dotyczący dyskalkulii, w którego ramach zaplanowany był kurs dla nauczycieli na Uniwersytecie w Genui. Powstały już jednak poradniki na temat trudności oraz zaburzeń w uczeniu i nauczaniu matematyki. Stworzono testy diagnozujące, które pomogą nauczycielom stwierdzić czy uczeń ma jedynie zaległości w nauce, czy jego trudności wynikają z dyskalkulii. Nauczyciele matematyki ze szkół partnerskich z Włoch, Portugali i Polski opracowują
też ćwiczenia pomocnicze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami w nauce tego przedmiotu. Materiały dostępne są na stronie internetowej Erasmusa – www.smild.pixel-online.org i będą mogły być bezpłatnie testowane w świdnickich szkołach, jeśli tylko wyrażą one chęć do współpracy.

Kolejne wnioski

Mimo koronawirusa, „Piątka” nie zaprzestaje starań o kolejne środki z programów unijnych. Złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Social Radio”, czyli stworzenie szkolnej radiostacji. Ma on na celu również rozwijanie wśród młodzieży postaw obywatelskich, zainteresowanie jej tym, co dzieje się w środowisku lokalnym.

– To bardzo ciekawe zadanie i mam nadzieję, że uda się pozyskać na nie środki. Chcemy, aby młodzież nauczyła się też porządkowania i weryfikowania informacji oraz redagowania krótkich notatek z wydarzeń, w których będzie brała udział – mówi M. Paśnikowski.

Kolejny projekt, przeznaczony dla młodszych uczniów uczęszczających do klas z innowacją językową, to „CLIL w szkole podstawowej”. W jego ramach powstałyby pomoce naukowe, na przykład filmy i materiały interaktywne. Skorzystaliby z nich zarówno nauczyciele, jak i dzieci.

Placówka złożyła też kilka wniosków dotyczących wymiany młodzieży, bo jak wyjaśnia nasz rozmówca, najlepszym sposobem poszerzania znajomości języka obcego jest posługiwanie się nim podczas zagranicznych podróży.

– Nawiązaliśmy współpracę z wieloma nowymi placówkami, na przykład z Turcji, Gwadelupy, Cypru i Grecji, więc okazji do wyjazdów, a co za tym idzie rozwijania umiejętności językowych, zdobywania ciekawych doświadczeń, a także poznawania kultur, zwyczajów i tradycji kolejnych krajów, nie powinno brakować – dodaje nauczyciel z „Piątki.

aw

Last modified: 3 sierpnia 2020

Zmień język »
Skip to content