Projekt: Zdalna Szkoła

Autor: |

Dotyczy: pozyskania środków na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji

Gmina Miejska Świdnik pozyskała 100 000 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Konkurs został ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 1 kwietnia 2020r. i stanowił odpowiedź na potrzeby edukacyjne związane z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć. Uczniowie odbywają lekcje zdalnie, do czego potrzebny jest odpowiedni sprzęt.

W ramach pozyskanych środków zakupiono 40 zestawów składających się z laptopa, myszy, słuchawek z mikrofonem oraz torby, które 20 kwietnia br. przekazano do świdnickich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 7. Sprzęt został wypożyczony 33 uczniom i 7 nauczycielom, a po ponownym otwarciu szkół będzie służył jako pomoc dydaktyczna.

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Last modified: 31 sierpnia 2020