Proaktywni 50 +. II edycja

Autor: |

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA podnoszące kwalifikacje kobiet po 50 roku życia.

Projekt „Proaktywni 50+. II edycja” realizowany jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie: 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.05.2010 r. – 30.04.2011 r.

 

 

Wsparcie kierowane jest do kobiet:

– po 50 roku życia;

– zameldowanych lub pracujących na terenie województwa lubelskiego;

– zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne lub których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niezależnych od pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

W ramach projektu uczestniczki otrzymają następujące wsparcie:

– szkolenia modułowe:

1. Warszaty motywacyjno-integracyjne (16 godz.)

2. Szkolenie „ABC pracy z komputerem (32 godz.)

3. Szkolenie „Zarządzanie projektami europejskimi” (60 godz.)

– usługi poradnictwa zawodowego (2 godz./os.)

– zakwaterowanie i wyżywienie – zwrot kosztów dojazdu

– materiały szkoleniowe.

 

Szkolenia będą prowadzone w systemie weekendowym w ośrodkach szkoleniowo-konferencyjnych w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest deklaracja uczestnictwa w 3 modułach szkoleniowych oraz skorzystanie z usługi poradnictwa zawodowego.

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu:

Ul. Narutowicza 56 A (parter, sala nr 4)

20-016 Lublin

Tel./fax 81 525 28 43

e-mail: sekretariat@proaktywni50plus.org

www.proaktywni50plus.org

 

Lubelski Ośrodek Samopomocy

Ul. Narutowicza 54,

20-016 Lublin

Tel./fax 81 743 66 13, www.los.lublin.pl

Last modified: 5 czerwca 2020

Zmień język »