Pracowity czas w SOSW

Autor: |

Świdnicka placówka, jako jedna z 16 w kraju, realizuje pilotażowy projekt Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, przymierza się do rozpoczęcia nowego programu pod nazwą „Ośrodek Wsparcia i Testów” oraz rozbudowuje siedzibę. Cały czas prowadzi normalną działalność statutową, a w dodatku  świętuje 30-lecie istnienia.

Model SCWEW

– Od 15 lat jesteśmy takim małym centrum, ponieważ zawsze współpracowaliśmy ze szkołami ogólnodostępnymi na terenie miasta i powiatu, wspierając je w różnym zakresie – wyjaśnia Elżbieta Krupa, dyrektor SOSW. – W lutym 2021 roku przygotowaliśmy na konferencję wojewódzką prezentację na temat dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej, a potem Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił konkurs i pomyśleliśmy, że warto w nim wystartować. Złożyliśmy wniosek i ku naszemu zaskoczeniu, bo konkurencja była naprawdę duża, otrzymaliśmy najwięcej punktów na liście rankingowej naszego województwa.

Celem SCWEW  jest wspieranie placówek ogólnodostępnych w kształceniu dzieci z niepełnosprawnościami. SOSW do współpracy zaprosił Szkoły Podstawowe w Kalinówce, Krępcu i Łęcznej, Zespół Szkół w Piaskach, a także świdnickie – Szkołę Podstawową nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.

– Z częścią placówek już współpracowaliśmy, na przykład w zakresie konkursów, działań ekologicznych czy akcji „Świdnik dla autyzmu”. Z przedstawicielami pozostałych spotykaliśmy się przy okazji różnego rodzaju konferencji czy szkoleń – mówi Iwona Jarecka, nauczyciel SOSW, prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka.

2-letni projekt podzielony jest na 3-miesięczne etapy. W każdym zaplanowano już konkretne działania. Do tej pory odbyło się 120 konsultacji, szkolenia dla nauczycieli, rodziców i kadry zarządzającej, powstały punkty konsultacyjne zarówno w ośrodku, jak i w szkołach partnerskich.

– Dokonana została diagnoza pogłębiona ich potrzeb – tłumaczy pani Elżbieta. – Uczy się w nich 136 uczniów, na przykład autystycznych, niedowidzących, niedosłyszących, z upośledzeniem ruchowym, afazją. Wiemy, z jakimi problemami borykają się dzieci i kadra. Będziemy ich wspierać. Pomagają nam eksperci. Kolejne szkolenia, konferencje i spotkania przed nami.

– Pomoc kierujemy również do rodziców. Mogą się poradzić, upewnić, zaproponować swoje rozwiązanie, wynikające z potrzeb danego dziecka, o których nauczyciel nie wie – dodaje I. Jarecka.

Jedną z największych wartości dodanych projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu.

– Możemy na niego przeznaczyć 10% kwoty całego projektu. Do wydania mamy prawie 168 tys. zł. Przed nami pierwsze zakupy. Będą to, między innymi: podłoga interaktywna, pętle indukcyjne, BoardMaker – program wspierający alternatywne metody komunikacji,  przenośny powiększalnik, alternatywne klawiatury, MÓWiki czyli oprogramowanie przeznaczone do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Sprzęt będzie wypożyczany do współpracujących z nami szkół, a po zakończeniu projektu zostanie w naszym ośrodku – wymienia Monika Dąbkowska, nauczycielka SOSW.

– Bardzo ważne są też kontakty, które nawiązujemy, wymiana doświadczeń. Nasi nauczyciele rozpoczną studnia podyplomowe, realizowane na miejscu, w Świdniku. Podczas szkoleń dedykowanych kadrze SCWEW  organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji spotykamy się z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki, więc mamy możliwość przekazania im swoich wniosków, przemyśleń – dodaje szefowa SOSW.

Ośrodek Wsparcia i Testów

To kolejny projekt, na który ośrodek otrzymał grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ruszy już niebawem.

– To pilotażowy projekt – wyjaśnia E. Krupa. – Stworzymy biuro, z którego pomocy będą korzystały osoby z dysfunkcją ruchu, słuchu i wzorku z całego województwa lubelskiego, skierowane przez PFRON. Zakupimy specjalistyczny sprzęt i  będą go testowały z ekspertami. Jeśli przekonają się do jakiegoś urządzenia, na przykład laptopa czy oprogramowania, będą mogły się starać o dofinansowanie z Funduszu na zakup takiego samego sprzętu dla siebie.

Rozbudowa zgodnie z planem

Od czerwca trwają prace nad rozbudową świdnickiego ośrodka, na którą otrzymano ponad 4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powierzchnia budynku zostanie powiększona o 530 mkw. Powstanie sala gimnastyczna o powierzchni 130 mkw., wraz z zapleczem sanitarno-magazynowym, a także pomieszczenia socjalne dla kadry oraz sale dla młodszych dzieci. W nowej części zlokalizowany będzie również żłobek, dwie sale przedszkolne oraz gabinet wczesnego wspomagania.

– Obecne warunki lokalowe nie do końca spełniają wymagań osób niepełnosprawnych – wyjaśnia szefowa SOSW. – Rozbudowa ośrodka to dla nas duże wyzwanie, ale też szansa na rozwój i krok w przyszłość dla dzieci. Jestem wdzięczna organowi prowadzącemu za zrozumienie tych potrzeb. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Stoją ściany zewnętrzne, są zrobione uzbrojenia i wylane fundamenty pod salę gimnastyczną. Firma przygotowuje się do wykonania stropów. Mają być gotowe do końca roku kalendarzowego. Później zostaną prace wewnętrzne, różnego rodzaju instalacje, wstawianie okien, drzwi.  

Jubileuszowy rok

W tym roku ośrodek świętuje 30-lecie działalności. Początkowo planowano uroczystości rocznicowe na ten miesiąc, ale za względu na rozbudowę przeniesiono je na przyszły rok.

– Postanowiliśmy, że urodzinową galę zorganizujemy razem z otwarciem nowej części budynku, w listopadzie 2022 roku. Natomiast w czerwcu przyszłego roku, w Dzień Rodziny, świętować będą nasi uczniowie i ich rodzice. Teraz na stronie i Facebooku ośrodka zamieszczamy wspomnienia, osiągnięcia, działania, które podejmowaliśmy przez 30 lat istnienia naszej placówki – mówi E. Krupa.

Last modified: 21 października 2021