Pracowite lato Sanepidu

Autor: |

Dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdniku, wakacje były czasem wytężonej pracy. W tym okresie, właściciele świdnickich sklepów, piekarni, lokali usługowych czy punktów gastronomicznych, mogli spodziewać się wzmożonych kontroli inspektorów sanepidu.

O ich efektach, rozmawiamy z Janem Nowickim, dyrektorem PSSE w Świdniku.


– Panie dyrektorze, tegoroczne lato było pracowite?

– Zdecydowanie tak. Od 1 czerwca do 15 sierpnia, przeprowadziliśmy 188 kontroli. Dotyczyły one przede wszystkim sklepów spożywczych i lokali gastronomicznych. Sprawdzaliśmy też obiekty zlokalizowane przy drodze krajowej nr 17. Efektem tych działań było nałożenie ponad 60 mandatów i 4 grzywien o łącznej kwocie 10 tys. zł. Zamknęliśmy też 2 piekarnie i 2 restauracje, które po usunięciu zaniedbań i przeprowadzeniu kolejnej kontroli, zostały ponownie otwarte.

– Jakie były najczęstsze uchybienia?

– Ogólnie rzecz biorąc, chodziło o elementarne zasady higieny. Brudna odzież, ręce, brak nakrycia głowy, nieporządek w miejscu produkcji czy sprzedaży żywności, niewłaściwe przechowywanie i znakowanie artykułów. W lecie, szczególną uwagę należy również zwrócić na sposób przechowywania produktów w urządzeniach chłodniczych. Tu też spotykaliśmy pewne nieprawidłowości. Nie może być tak, że wędlina podczas kilkudziesięcio-stopniowego upału leży na ladzie. Poza tym nie wszyscy pamiętali, że tak wysokie temperatury, w drastyczny sposób, skracają towarom termin przydatności do spożycia.

– Czy możemy więc mówić, że świdnickie placówki mają problem z czystością?

– Nie odbierałbym tego w ten sposób. Powiem więcej, ponad 10 lat naszej pracy, z roku na rok daje coraz bardziej wymierne efekty. Porównując nasz powiat z innymi w kraju czy województwie, muszę przyznać, że wypadamy całkiem dobrze. Nie wszystko oczywiście jest zasługą naszej instytucji. Tu trzeba pochwalić również mieszkańców Świdnika, którzy zwracają uwagę na właściwe warunki sanitarne sprzedaży. Otrzymujemy od nich wiele sygnałów i próśb o interwencję, które na bieżąco sprawdzamy.

– Działalność PSSE to nie tylko kontrole. Świdnicki sanepid funkcjonuje na wielu płaszczyznach…

– Pracujemy wielotorowo. Oprócz nadzoru i kontroli nad warunkami higieny w wielu dziedzinach życia, podejmujemy mnóstwo zadań profilaktycznych, edukacyjnych. Ściśle współpracujemy z lokalnym samorządem, razem koordynujemy wiele akcji. Chętnie współdziałamy ze szkołami, instytucjami, przedsiębiorstwami, którym bliski jest problem zdrowia i higieny. Aktywnie uczestniczymy w kampanii antynikotynowej. W sezonie grzybowym, przestrzegamy o niebezpieczeństwach, na jakie mogą narazić się osoby zbierający grzyby. Prowadzimy aktywną politykę informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z ukąszeń kleszczy, komarów i meszek.

– Dziękuję za rozmowę.

 

Źródło: Głos Świdnika

Last modified: 1 lipca 2020