Powstanie nowe miejsce zabaw

Autor: |

Ogród przy ul. Wrzosowej, sąsiadujący z lasem, do końca tego roku zmieni się nie do poznania. Na nowym placu zabaw dzieci znajdą elementy wykonane z naturalnych materiałów, ścieżki edukacyjne i bliskie sąsiedztwo przyrody, nie tylko ze względu na rozpościerający się obok las.

– Na placu zabaw powstanie indy­widualnie zaprojektowany obiekt z drewna, pełniący jednocześnie funkcję siedziska i elementu do zabaw. Pojawią się również kładki wyposażone, między innymi w dra­binki, elementy do wspinaczki, huś­tawkę i mostek. Dodatkowo na pla­cu znajdzie się ścieżka bosych stóp czy urządzenia edukacyjne pre­zentujące leśną florę i faunę. Będą też stanowiska roślin, oświetlenie i ławki – wyliczał Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Inwestycja jest już po przetargu. Wiadomo, że Ogród Zabaw będzie kosztował niecałe 150 tys. zł. Za jego budowę i urządzenie odpowia­da firma Garden Concept Architekci Krajobrazu z Lublina. Przedsięwzię­cie zostanie wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że zwycięzca przetargu jest od­powiedzialny nie tylko za prace bu­dowlane, ale również za przygoto­wanie projektu ogrodu.

Kilka dni temu do ratusza wpłynę­ła koncepcja nowego miejsca dla najmłodszych. Architekci przedsta­wili na niej rozmieszczenie elemen­tów ogrodu. Nowe miejsce zabaw będzie z jednej strony graniczyć z lasem. W jego środkowej części powstanie wzgórze ze zjeżdżalnią i tunelem. Obok znajdą się ścież­ki edukacyjne i wiklinowy domek. Sporą część obszaru zajmie też ścieżka do balansowania. Po prze­ciwnej stronie zostanie zlokalizowa­na murawa rekreacyjna, pnie drzew i huśtawka ptasie gniazdo. W tej części zostaną również umieszczo­ne domki dla ptaków. Całość uzu­pełnią ławki i domek dla owadów.

Last modified: 11 maja 2020